Atit

In: Business and Management

Submitted By atit22511
Words 27701
Pages 111
Module number: U51001

Module title: Key Business Competences

Contents

Module introduction 1

Semester plan synopsis 2

Module syllabus 3

Week 1 – Module Introduction 7

Week 2: Operations with numbers 8

Week 3: Understanding Data 16

Week 4 – Charts and Graphing in Excel 31

Week 5 – Summarising data 45

Week 6 Reading Week 57

Week 7 & 8 – Principles of elementary modelling 58

Week 9 & 10 – Financial Modelling (1) 69

Week 11 & 12 – Financial Modelling (2) 81

Week 13 – Modelling and Data handling in business 97

Week 14 – Revision Week 107

Week 15 – In-class Test 108

Assessment details 109

Regulations 110

A note on equal opportunities and diversity 114

Module introduction

Introduction

This module ensures that all students have the necessary numerical skills to proceed with the rest of their degree in Business and related fields. As a compulsory module it must be passed and a maximum of three attempts can be made to pass it, with a resit opportunity for each attempt.

Past student comments on the module

“Yes it is really enjoyable – I liked the course”

“The lecturers are very helpful and friendly”

“The handbook is really informative”

“Very clear and well explained”

“It is very interesting but at the same time very complex”

“Maybe make the lectures and seminars more interactive”

“Quickly go over the initial mathematics and spend more time on the more complex parts of the module”

“Good resources and good lecture notes”

“Useful module in real life”

Module leaders’ contact details

Name: Gaurav Tripathi

Telephone: 0124 4014165 (ext. 116)

eMail: gtripathi@iimtobu.ac.in

Semester plan synopsis

|Week |Topic |Reading/Activity |Deadlines |…...

Similar Documents

Doctor

...dyqan per gur gdhendje dhe ne disa firma lokale te dizanjit para se ai te shkonte ne Berlin,ku iu bashkua zyres per interior dizanjer Bruno Paul. Ai filloi karrieren e tij arkitekturore si nje nxenes ne studion e Peter Behrens nga viti 1908-1912,ku u ekspozua ne teorite aktuale te projektimit dhe kultures progressive gjermane, duke punuar se bashku me Walter Gropius dhe Le Corbusier, te cilet me vone u perfshine dhe ne zhvillimin e Bauhaus. Mies punoi si nje menaxher ndertimi I Ambasades Gjermane ne Shen Petersburg nen Behrens. Talenti I tij u njoh shpejt dhe ai filloi komisione te pavarura,pavarsisht mungeses se tij te nivelit te arsimit.Nje njeri I imponuar fizikisht,I kujdesshem dhe fjalepake, Ludwig Mies u trasformua nga I biri I te atit tregtar ne nje arkitekt I cili punon me eliten kulturore te Berlinit. Nen ndikimin e Behrens,Mies zhvilloi nje qasje te projektimit te bazuar ne teknikat e avancuara strukturore dhe klasicizmit Prusian. Ai huazoi nga posti dhe ndertimi I Karl Friedrich Schinkel, per dizenjimet e tij ne celik dhe xham. Mies punoi me revisten G e cila filloi ne korrik te vitit 1923. Ai dha kontribute te medha per filozofite arkitekturore te viteve 1920 – 1930 si drejtor artistic I Werkbund e sponsorizuar Weissenhof dhe si nje drejtor I Bauhaus. I famshem per thenien e tij “less is more”, Mies u perpoq per te krujuar contemplative,hapeire neutral permes nje arkitekture te bazuar ne ndershmeri dhe integritet strukturor.Gate 20 viteve te fundit te jetes se...

Words: 2381 - Pages: 10

Goot Bom

...ishte e mirëpritur për arabët nomadë për të cilët deveja kishte rëndësi të madhe. Por në kalendarin islamik ku muajt nuk përputheshin me stinët kjo kishte mbetur si një rudiment pa kuptim. Kalendari islamik është hënor. Muajt fillojnë me Hënën e Re. Meqenëse kalendari është hënor, dita kalendarike fillon pas perëndimit të diellit, me muzgun. Viti në të cilin jemi është viti 1431, dhe ka filluar me fillimin e muzgut të ditës së 18 dhjetorit 2009 e do të vazhdojë deri në 6 dhjetor 2010. Kalendari, duke qenë hënor, nuk përkon me stinët natyrore, të cilat tekefundit në Arabi janë të parëndësishme. Përkimi me stinët ndodh vetëm çdo 33 vite. Me kalendarin islamik u ruajt praktikisht kulti i zotit-hënë, i Allah-Hubal, imitim i Nana sumer, atit të Inanna. Al-Uzza, duke qenë vajza e Allah, siç e kam cituar më lart, ishte praktikisht edhe vajza e Hubal. Nderimi i Al-Uzza më tepër se Allah-Hubal të kujton prevalimin e Inanna tek sumerët. Së bashku me këtë kult arabët kishin trashëguar edhe traditën e shoqërive sekrete, të tubuara në tempujt idhujtarë. Sulltanët osmanë, të cilët u bënë khalifë në shekullin XVI, duke vendosur Hënën rritëse dhe yllin tetëcepësh në flamurin e shtetit të tyre islamik, vizualizuan simbolikën idhujtare që bart Kaaba, vendi më i shenjtë i Islamit. Por a menduan sulltanët osmanë, të cilët e kishin origjinën nga Azia Qendrore, se përse khalifët arabë kurejshë para tyre, si dhe mbretërit e Arabisë Saudite me krijimin e këtij shteti në shekullin......

Words: 3127 - Pages: 13

Max Wener

...recţie de dezvoltare de însemnătate şi valabilitate univer­ sală? Numai în Occident există "ştiinţă" ajunsă la stadiul pe care îl recunoaştem astăzi drept "valabil". Au existat şi în alte părţi� mai ales în India� China� Babilon� Egipt, cunoştinţe empirice, reflecţii cu privire la problemele lu­ mii şi ale vieţii şi- cu toate că dezvoltarea deplină a unei teologii sistematice aparţine creştinismului purtînd influ­ enţele elenismului (rudimente există numai în religia is­ lamică şi la unele secte indiene) - înţelepciune filozofi­ că şi teologică de cea mai mare profunzime, cunoştinţe şi observaţii de o sublimare extraordinară. Dar astrono­ miei babiloniene şi oricărei alteia le-a lipsit- ceea ce face cunoştinţele astronomice ale Babilonului cu atît mai ui­ mitoare- fundamentarea matematică pe care le-au dat-o abia elenii. Geometria indiană era lipsită de "demonstra­ ţiafi raţională� tot un produs al spiritului elen care a creat şi mecanica� şi fizica. Ştiinţelor naturii indiene, foarte dez­ voltate în ceea ce priveşte observaţia, le-a lipsit experi­ mentul raţional, care, după unele încercări din Antichi­ tate, a fost de fapt un produs al Renaşterii. Le-a lipsit şi 6 ETICA PROTESTANTĂ ŞI SPIRITUL CAPITALISMULUI laboratorul modem. Iată de ce medicina indiană, extrem de bine dezvoltată din punctul de vedere al tehnicii em­ pirice, nu a avut o bază biologică şi mai ales una biochi­ mică. Din toate zonele culturale, cu excepţia Occidentu­ lui, lipseşte o chimie......

Words: 50231 - Pages: 201

R. Moldova

...EUGEN HRISTEV, GEORGETA MINCU INTRODUCERE CU TOATE EFORTURILE COMUNITăţII INTERNAţIONALE DE A STABILI UN CADRU FAVORABIL PENTRU DEZVOLTAREA STATELOR EUROPEI DE SUD-EST, CREşTEREA ECONOMICă DURABILă VA FI, TOTUşI, ASIGURATă PRIN INTERMEDIUL REFORMELOR CE AR FAVORIZA ACTIVITATEA AGENţILOR ECONOMICI PRIVAţI, ATÎT ÎN CEEA CE PRIVEşTE SCHIMBURILE COMERCIALE, CÎT şI ATRAGEREA INVESTIţIILOR STRăINE DIRECTE. În contextul globalizării şi al comasării marilor companii transnaţionale, capitalul investiţional caută pieţe largi de desfacere şi o predictibilitate a evoluţiei lor. Astfel, pieţele separate ale statelor din Europa de Sud-Est pot prezenta o mai mare atracţie fiind considerate în ansamblu, cu atît mai mult cu cît interdependenţa între ele rămîne a fi una majoră. Înainte de a face o analiză sau de a examina unele oportunităţi pentru Republica Moldova în cooperarea economică cu ţările membre la Pact, este important să facem o diagnoză a stării lucrurilor în acest domeniu la momentul actual. Aceasta va conduce nu numai la structurarea eventualelor decizii ale instituţiilor statale implicate, ci şi la o eficienţă în implementarea scopurilor propuse. Atît aspectele legale, cît şi cele economice, sînt în egală măsură importante în definitivarea cadrului de cooperare al Republicii Moldova în regiune. De aceea, pornind de la descrierea regimului comercial cu statele-participante la Pact, vom trece şi la o succintă prezentare a dinamicii şi structurii schimburilor......

Words: 9881 - Pages: 40

Jungs Archetypes in Romanian

...vedea” umbra, el devine conştient de acele trăsături pe care le descoperă în sine şi de obicei le neagă sau este ruşinat de ele. Însă poate vedea clar în alţii trăsături precum egoismul, lenea mentală şi neglijenţa. Debutul procesului de individuaţie, de asemenea, aduce cu el pericolul de a cădea victimă umbrei, straturilor sale inferioare şi de a fuziona cu aceasta. Umbra poate copleşi individul atunci când conştientul său este şocat, confuz sau paralizat de indecizie, aceasta asimilând Sinele. Din acest motiv, parcursul sănătos al psihicului este conştientizarea umbrei, dar niciodată identificarea cu ea. În concluzie, umbra este un complex al inconştientului care este definită ca refulare şi înăbuşire a aspectelor conştiinţei, existînd atît tipuri constructive cît şi tipuri destructive de umbră. Dincolo de umbră, Jung a analizat şi ghizii inconştientului, afirmând că fiecare persoană posedă complexul anima şi animus. Aşa cum genul e perceput ca afirmare a principiului arhetipal adecvat propriului sex, şi relaţiile cu celalalt sex se sprijină pe fundamente arhetipale. Inconștientul masculin conține un element complementar feminin, la fel cum în cel feminin există un element complementar masculin. Anima şi animus reprezintă partea feminină într-un bărbat şi, respectiv, partea masculină într-o femeie. Jung credea că anima reprezintă mai mult decât partea feminină a unui bărbat, ci felul cum un bărbat interacţionează cu o femeie: o imagine colectivă moștenită a femeii există......

Words: 2274 - Pages: 10

Part 1 Business Environment

...firmei). In ceea ce ne priveste, apreciem că o definiţie a mediului ambiant trebuie să surprindă complexitatea şi multidimensionalitatea acestuia, concomitent cu reliefarea dinamismului său, generat în principal de revoluţia tehnico-stinţifică contemporană.Astfel, mediul ambiant include toaye elementele exogene firmei, de natura economică, tehnică, politică, dermografică, culturală, stiintifică,organizatorică, juridică, psiho-sociologica, educaţionalăşi ecologică ce marchează stabilirea obiectivelor acesteia, obtinerea resurselor necesare, adoptarea şi aplicarea deciziilor de realizare a lor. Printr-o asemanare definie rezultă necesitatea abordării mediului ambianr într-oviziune dinamică, cuprinzătore , capabilă să surprindă atît evolitiile convergente cat şi divergenţele dintre componentele sale. De natură să favorizeze sau să împiedice derularea activităţilor microeconomice. Studierea problematicii mediului ambiant şi precizarea multiplelor elemente de impact ale acestuia aupra firmelor romănesti sunt de natură să faciliteze, pe de o parte , întelegerea mecanismului de constituire, funcţionare şi dezvoltarea a acestora şi, pe de altă parte , dependenţele compleze ale unitătiilor economico-sociale fata de mediu. Concomitent poate fi reliefată influenţa majoră pe care mediul ambiant o are asupra firmei , asupra eficienţei economico-sociale, influenţată tot mai evidentă în prezent şi de care trebuie să ţină cont în fundamentarea strategilor şi......

Words: 743 - Pages: 3

Burebista

...stadii de dezvoltare economică şi timpul a fost scurt pentru a se realiza o bază economică unitară, iar coeziunea asigurată de armată nu a putut fi un factor decisiv în menţinerea intactă a imperiului, acesta s-a destrămat după moartea lui Alexandru.Războaiele macedonene au dus nu numai la crearea unui vast imperiu, ele au reușit să realizeze o strânsă legătură politică, economică și culturală între lumea greacă și cea orientală. Sub aspect cultural au dus la răspîndirea culturii şi civilizaţiei greceşti în afara graniţelor ei etnice. Limba greacă (koine) devine limba oficială în tot imperiul, dar şi limba culturii prin intermediul căreia valorile culturii elene au fost difuzate printre alte popoare. Elementul elen dobîndeşte un rol dominant atît în viaţa economică, cît şi în cea politică şi culturală. Cultura greacă pătrunde adânc în orient, se extinde în alte țări, asimilează și se contopește cu elemente din cultura orientală, dând naștere unei noi culturi – elenismul – sinteză a elementelor culturale, religioase, social-economice grecești și orientale în cadrul căruia domină elementul elenic (helenic). | 3. Traian (53 - 117) - Împărat Roman între anii 97-117, a întrat în istorie ca cel mai bun împărat. Rolul personalității: | Argumente: | 1. A dus lupte cu geto-dacii, a transformat Dacia în provincie romană: 2. A lărgit hotarele Imperiului Roman: 3. Din......

Words: 2884 - Pages: 12

Marketing

...concept, defineşte marketingul turistic ca fiind ,,…orientarea sistematică şi coordonată a politicii întreprinderii turistice şi a întregii politice turistice de stat şi private pe plan local, regional, naţional şi internaţional pentru satisfacerea optimă a nevoilor anumitor grupuri determinate de consumatori şi obţinerea unui anumit profit ” . Un alt autor elveţian J.J.Schwartz , consideră marketingul turistic la distanţă de peste un deceniu , ca un proces de ,, căutare şi obţinere a pieţei optime în funcţie de nevoile recunoscute sau efective în interesul maxim al întreprinderii şi consumatorului. ” Marketingul turistic este prezentat deci ca un proces de identificare şi asigurare a formulei optime prin care devine posibilă atît satisfacerea nevoilor consumatorului, cît şi atingerea interesului întreprizătorului (subînţelegîndu-se că este vorba de maximizarea profitului). Din literatura română de specialitate am selectat doar două definiţii, formulate de Eugeniu Nicolescu şi Iulian Berbecaru : ,,Marketingul turistic ar reprezenta (…) politica promovată de întreprinderea sau organizaţia de turism, care, studiind constant cerinţele de consum turistic prezente şi în evoluţie, urmăreşte- prin metode şi tehnici specifice- adaptarea permanentă a ofertei proprii la aceste cerinţe, în vederea satisfacerii lor optimale şi a realizării unei activităţi economice rentabile în condiţiile date ale pieţei ”. ,,Marketingul turistic este un sistem de conducere,......

Words: 3864 - Pages: 16

Gati

...A Project Report on “A Distribution Channel of Gati Logistics Ltd.” In partial fulfillment for the requirements of Legal Aspects of Business course in the Two Year Full-time Master of Business Administration Programme, Gujarat Technical University SUBMITTED BY: Clifford Dsouza | NR13035 | Royston Dsouza | NR13036 | Mittal Patel | NR13098 | Atit Sakhidas | NR13125 | Akash Shah | NR13130 | Manali Sharma | NR13145 | Tejas Vasani NR SUBMITTED TO: Dr. Jasmin Padiya N.R. INSTITUTE OF BUSINESS MANAGEMENT BATCH 2013-2015 * Industry Overview The Indian logistics industry was valued at an estimated US$ 130 billion in 2012-13. It has grown at a CAGR of over 16 per cent over the last five years. The industry comprises the following main segments: * Freight and passenger transportation via road, rail, air and water * Warehousing and cold-storage. The contribution from the movement of goods including freight transportation and storage is about 90 per cent. Aggregate freight traffic is estimated at about 2-2.3 trillion tonne kilometres. Road dominates the mode of freight transport mix and constitutes about 60 per cent of the total freight traffic. Rail and coastal shipping account for about 32 per cent and 7 per cent, respectively, while the share of inland waterways transportation and air is less than 1 percent. Warehousing comprises industrial and agricultural storage...

Words: 4225 - Pages: 17

Credit Management

...wealth exploitation; • Shares of earnings of government agencies or government- owned or controlled corporations engaged in the utilization and development of national wealth; • Local government borrowing; and • Review of local government budgets. 2 Aspects of local fiscal administration The major aspects of local fiscal administration are the fiscal relationsbetween the national government and local governments, and among thelocal government units, to wit: 1. The fiscal relations between the national government and itsagencies, on the one hand, and the LGUs on the other, which we maycall vertical financial relations.This is also referred to in the literatureas central-local fiscal relations, with the Internal Revenue Allotments atits core; and 2.The fiscal relations among LGUs themselves, which may be referred to as the inter-local fiscal relations. Scope The definitions of local fiscal administration enumerated the areas covered.However, it is helpful to specify once more the scope of the field accordingto their functional categories, which fall into the main traditional divisions of: a. Revenue Generations • All aspects of local taxation; • Borrowing and its management; • Operation of public enterprises; • Revenue enhancement measures; • Revenue planning, forecasting and accounting; b. Revenue Allocation and Utilization • Budgeting system and process, including the linkage ofplanning and budgeting, expenditure planning, expenditureallocation......

Words: 2034 - Pages: 9

Halluuuuuu

...Duell i sal 17 – Mannen i mocka jackan Novellen ”Duell i sal 17 ” handlar om en man som kallas ” MANNEN i mockajackan”, han kom till en skola för att vikariera i ämnena mattematik och svenska då eleverna har misshandlat den ordinarie läraren som är Mannen i mockajackans bror. Ledaren som har misshandlat den ordinarie läraren har nästan tagit över hela skolan och varken eleverna eller lärarna vågar säga emot honom. Trots att hela skolpersonalen ifrågasätter honom och försvarar de som mobbar så verkar ändå Mannen i mockajackan stå på sig. I novellen så beskrivs det att mannen i mockajackan är en aning hjulbent och kutryggig, hans huvud är format som en gammal sadel och rösten är grötig precis som han har ätit sand. Mannen är oerfaren lärare runt 50 års ålder, det är den första gången han vikarierar som lärare. Man kan förstå utifrån texten att Mannen är lugn men ändå bestämd, eleverna beter sig illa och gör inte vad det ska så han säger till eleverna med bestämda ord men samtidigt så gör han det på ett lugnt sätt. Efter första lektionen som vikarie då det var många elever som inte dök upp så bestämde mannen sig för att ringa hem och meddela deras föräldrar, dagen där på fick han tillsägelse av rektorn att det var fel och att de inte gör sådant på denna skola. Man kunde lätt förstå att Mannen blev upprörd över detta. Han är självsäker och hård som person, han säger till när ingen annan vågar göra det. Eftersom hans bror har blivit utsatt utav lärarna så......

Words: 312 - Pages: 2

Resthouse

...Executive Engineer, West (PW) Dn., Satara. 02162/21240 | 02162/02162/60305 | 19 | Govt. Rest House, Savitri Darshan/Gayatri Darshan, Tal. Mahabaleshwar Dist. Satara | 4 | Executive Engineer, West (PW) Dn., Satara. 02162/21240 | - | 20 | Govt. Rest House, Pratapgad, Tal. Mahabaleshwar Dist. Satara | 3 | Executive Engineer, West (PW) Dn., Satara. 02162/21240 | - | 21 | Govt. Rest House, Helwak, Tal. Patan Dist. Satara | 2 | Executive Engineer, West (PW) Dn., Satara. 02162/21240 | - | 22 | Govt. Rest House, Shirol, Tal. Khandala Dist. Satara | 2 | Executive Engineer, National Highway Dn.5,Pune. 020/662588 | 02162/44132 | 23 | Govt. Rest House, Atit, Tal. Satara Dist. Satara | 1 | Executive Engineer, National Highway Dn.5,Pune.020/662588 | - | 24 | Govt. Rest House, Umbraj, Tal. Karad Dist. Satara | 2 | Executive Engineer, National Highway Dn.5,Pune. 020/662588 | - | 25 | Govt. Rest House, Udtare, Tal. Vai Dist. Satara | 1 | Executive Engineer, National Highway Dn.5,Pune.020/662588 | - | 26 | Govt. Rest House, Medha, Tal.Jaoli Dist. Satara | 2 | Executive Engineer, West (PW) Dn., Satara. 02162/21240 | - | Sangli Sr.No. | Name and Address | No ofSuites | Office to be contacted for Reservation | Rest House Phone No. | 1 | Govt. Rest House, Sangli Vishram......

Words: 2068 - Pages: 9

Warren Buffet

...petition s and recruiting volunteers from its staff and the public . The company expressed customer appreciation with an annual free cone day at all of its scoop shops. During the event , custome rs we re welco me to enjoy free cones all day. Although the level of community giving was truly exceptional, what really made Ben & Jerry's unique was its commitment to social objectives in its marketing, operations, and finance policies. Cohen and Greenfield emphasized that their approach was fundamentally different from the self-promotion~based motivation of soci al causes supported by most corporations. At its best, cause-related mark eting is helpfulin thatit uses mark etingdollarsto help fund social pro grams and raise awareness of socialills. Atits worst,it's "greenwas hing"-using philanthropy to convincecustomers the company is alignedwithgood causes, so thecompanywill be seen as good,too, whetherit is ornot .. . Theyunderstand thatif they dress themselves in thatclothing, slap ping the image OIl,. wouldn't thatimage on. that's going to move product. Butinsteadof just slap e y t it be bett r if the compan actually didcareabou its consumers andthe commcnityf An example of Ben & Jerry's social-values-led marketin g includedits development of an ice cream flavor to provide demand for harvestable tropical-rainfo rest products. The product's sidebar described the motivation : This flavor combines our super creamy vanilla ice creamwith chunksof Rainforest Crunch, a cashew &......

Words: 5655 - Pages: 23

Mediul de Marketing Al Firmei Bucuria

...ca insule mici de ciocolată, sunt situate magazinele ei de firmă. Dacă doriţi ciocolată cu adevărat delicioasă la un preţ accesibil, veniţi la magazinele noastre de firmă! Suntem siguri că în lume nu există o dragoste mai sinceră decât dragostea pentru ciocolată! S.A „Bucuria dispune de o retea de magazine specializate în numar de 31 situate în mun. Chisinau si diferite raioane pe teritoriul Republicii Moldova si tot atîtea filiale dintre care 16-mun. Chisinau, 2-mun. Balti si 7- în diferite localitati a Republicii Moldova. Clientii constitue principalul element al micromediului intreprinderii. Spre deosebire de alte produse nu exista o categorie anume de consumatori pentru produsele sale aici se incadreaza toata populatia deoarece atit copii cit si adultii iubesc dulciurile. Anul trecut exportul s-a efectuat în Russia, România, Germania, Italia, Franta, Canada, Israel, Mongolia, Armenia, Irlanda, etc adica toata lumea adora dulciurile de la S.A “Bucuria”. Concurentii: Politica principala purtata de întreprindere este de a produce si de a realiza productie în volume mai mari. La momentul dat concurenta pe piata internationala a unor produse de cofetarie este destul de mare. Ea este creata de produsele de cofetarii importate, mai ales din Ucraina si de cele autohtone produse de cîtiva producatori. În ultimul timp a sporit foarte mult concurenta cît si pe piata interna precum si pe piata externa a produselor de cofetarie. Acest fapt este de a petrece......

Words: 2623 - Pages: 11

Earth Day

...arestate şi trimise spre judecată sau expatriate, pentru actele antisociale pe care le comiseseră. * O asemenea problemă şi-ar putea găsi unele soluţii prin: - creerea unor condiţii de muncă corespunzătoare calificării specialiştilor, -  în măsura posibilităţilor trebuie să se acorde remuneraţii care să fie mai atractive, decât ajutoarele de şomaj. - asigurarea unor servicii sociale competitive cu cele pe care le-au avut în diverse ţări străine din cadrul UE. Acest lucru ar determina rămânerea în ţară pentru desfăşurarea în continuare a profesiunii. * Multitudinea diverselor probleme sociale cu care încă se confruntă România, depăşeşte cu mult cele prezentate aici. Cu cît mai urgent se va aplica o concepţie pozitivă, cu atît multe dintre actualele probleme sociale de care suferă întreaga naţiune română, s-ar putea să-şi găsească unele rezolvări şi pe această cale şansele creşterii prestigiului României, pe plan mondial vor fi mai mari....

Words: 1191 - Pages: 5

→ Download | Peugeot 306 Boot Lock Badge Emblem Domed Resin Vinyl Decal 8726L4 8726H3 8726L2 | Season 3 Episode 7 Summer Vacation