Chiến Lược Marketing Mix Của Trung Nguyên

In: Business and Management

Submitted By trbhanh
Words 2835
Pages 12
Chiến Lược Marketing
I/Giới Thiệu Về Chiến Lược Marketing Và các cách tiếp cận:
1/Khái Niệm:Chiến lược marketing là cách thức doanh nghiệp sẽ làm để đạt được mục tiêumục tiêu marketing củamình
2/Cách tiếp cận:
Tùy theomục tiêu của từng doanh nghiệpmà sẽ có cách tiếp cận khác nhau trong việc hình thành chiến lược marketing củamình.
• Theo cách tiếp cận sản phẩm- thị trường thì có các chiến lược marketing :chiến lược thâm nhập thị trường,chiến lược mở rộng thị trường,chiến lược phát triển sản phẩm.chiến lược đa dạng hóa.
• Theo cách tiếp cận về phối hợp các biến sốmarketing(marketing-mix) :chiến lược sản phẩm,chiến lược định giá,chiến lược phân phối.
II/Các Chiến Lược Marketing Của Café Trung Nguyên:
1/Giới Thiệu sơ lược vê Trung Nguyên:
Ra đời vào giữa năm 1996 -Trung Nguyên là 1 nhãn hiệu cà phê non trẻ của Việt Nam, nhưng đã nhanh chóng tạo dựng được uy tín và trở thành thương hiệu cà phê quen thuộc nhất đối với người tiêu dùng cả trong và ngoài nước. Chỉ trong vòng 10 năm, từ một hãng cà phê nhỏ bé nằm giữa thủ phủ cà phê Buôn
Mê Thuột, Trung Nguyên đã trỗi dậy thànhmột tập đoàn hùngmạnh với 6 công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ phần thươngmại và dịch vụ G7, công ty truyền thông bán lẻ Nam Việt và công ty liên doanh
Vietnam Global Gateway (VGG) với các ngành nghề chính bao gồm: sản xuất, chế biến, kinh doanh trà, cà phê; nhượng quyền thương hiệu và dịch vụ phân phối, bán lẻ hiện đại. Trong tương lai, tập đoàn
Trung Nguyên sẽ phát triển với 10 công ty thành viên, kinh doanh nhiều ngành nghề đa dạng.
a. Tầm nhìn và sứ mạng:
Tầm nhìn: Trở thànhmột tập đoàn thúc đẩy sự trỗi dậy của nền kinh tế Việt Nam, giữ vững sự tự chủ về kinh tế quốc gia và khơi dậy, chứngminh chomột khát vọng Đại Việt khám phá và chinh phục.
Sứ mạng: Tạo dựng thương hiệu…...

Similar Documents

Marketing in Vietnamese

...Chương 1: KHÁI QUÁT VỀ MARKETING QUỐC TẾ I. Khái niệm marketing và marketing mix 1.1 Khái niệm marketing * Các định nghĩa marketing quốc tế (tham khảo): + Marketing xuất khẩu (Export marketing): Bao hàm tất cả các hoạt động marketing khi một công ty bán sản phẩm của mình ra nước ngoài, và sản phẩm thực sự được gửi từ nước này sang nước khác. + Marketing ở nước ngoài (Foreign marketing): Hoạt động marketing bên trong quốc gia đã thâm nhập; Khác với marketing trong nước: Cạnh tranh, Cách ứng xử của người tiêu thụ, Hệ thống phân phối, Xúc tiến + Marketing đa quốc gia (Multinational marketing):• Có tài sản và hoạt động ở nhiều quốc gia- hoạt động theo nhiều chiến lược nội địa. Mỗi chiến lược phải hoàn toàn thích hợp nhằm thoả mãn những điểm riêng biệt của thị trường. • Các hoạt động và lợi ích ở nhiều hơn một nước; Kiểm soát các hoạt động marketing từ bên ngoài nước mà sản phẩm sẽ được bán; mỗi thị trường là một trung tâm lợi nhuận độc lập + Marketing đa khu vực (Multiregional marketing): Các chiến lược bao phủ những vùng rộng lớn hơn và để giảm chi phí sản xuất. Bao gồm: Tây và Đông Âu, châu Á, ASEAN, NAFTA, EU, EFTA. Liên kết các hoạt động cùng nhau để tăng hiệu suất + Marketing toàn cầu (Global marketing): Giai đoạn cuối cùng trong việc phát triển marketing quốc tế, Đòi hỏi một chiến lược đơn lẻ cho toàn bộ thị trường toàn cầu, Toàn bộ tổ chức tập trung vào việc lựa chọn, khai thác những cơ hội marketing toàn cầu; tận dụng các nguồn lực trên toàn thế......

Words: 2376 - Pages: 10

Marketing

...HỌC TẬP MARKETING CĂN BẢN Biên soạn: THS. NGUYỄN VĂN THI 1 2006 2 BÀI MỞ ĐẦU Giới thiệu khái quát môn học Marketing là một ngành học còn mới mẻ nhưng phát triển rất nhanh với nhiều thay đổi về quan điểm, hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu đã hình thành nhiều trường phái khác nhau. Chính vì vậy, việc học tốt môn Marketing Căn Bản là nền tản hết sức cần thiết để nghiên cứu sâu hơn. Trong chương trình đào tạo, Marketing Căn Bản là môn học mở đầu cho một loạt những môn có liên quan mà các bạn sẽ học trong các học kỳ sắp tới. Đó là các môn: hành vi khách hàng, nghiên cứu marketing, quản trị marekting, quản trị bán hàng, quản trị thương hiệu, lập kế hoạch kinh doanh,… Marketing Căn Bản cho chúng ta nhìn thấy tổng quát về ngành học. Nó trình bày về sự ra đời và phát triển của marketing, chức năng, các thành phần của marketing, qui trình tiến hành marketing. Môn học sẽ đề cập và giải thích hầu hết các khái niệm và thuật ngữ trong ngành. Nó nhấn mạnh vai trò quan trọng của nghiên cứu marketing và cách thức tiến hành nghiên cứu. Phương pháp phân tích marketing, phương pháp phân khúc thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu, định vị thương hiệu, hoạch định chiến lược và kế hoạch marketing cũng được trình bày. Trọng tâm của môn học sẽ tập trung vào 4P của phối hợp marketing: sản phẩm, giá cả, phân phối và chiêu thị. Mục tiêu của môn học Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng: Hiểu ở mức độ phân biệt được và sử dụng đúng các khái niệm, thuật ngữ của ngành......

Words: 26008 - Pages: 105

Phân Tích Chiến Lược Của Tập Đoan Unilever

...Cố vấn chiến lược toàn cầu. . . Ranh giới khó khăn và xa hơn nữa Unilever Unilever House, Blackfriars London EC4P 4BQ, Vương quốc Anh Gửi qua thư điện tử RE: Phân tích Chiến lược Thưa quý vị: Theo yêu cầu của Hội đồng quản trị của công ty Unilever, chúng tôi cung cấp tài liệu này phân tích của chúng ta về Sản phẩm Công nghiệp cá nhân và phân tích chiến lược của cả Unilever và đối thủ cạnh tranh lớn nhất, Procter & Gamble. Phân tích kèm theo cũng cung cấp các khuyến nghị cho Unilever nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình. Kính gửi, Procter & Gamble, Unilever và Sản phẩm Công nghiệp cá nhân Cố vấn chiến lược toàn cầu Lee Ann Graul, Sherry Henricks, Steve OLP và Thái Trác Nghiên Strohecker Đại học Maryland, Đại học AMBA 607 19 tháng 2 năm 2006 Mục lục 1. Báo cáo tóm tắt tôi 2. Ngành công nghiệp sản phẩm phân tích-Công nghiệp cá nhân 1 một. giới thiệu 1 b. Ngành công nghiệp định nghĩa 1 c. Phân tích dữ liệu lịch sử 2 d. Đối thủ cạnh tranh lớn 3 e. Xu hướng và Công nghiệp Outlook 3 f. Thách thức và Cơ hội 5 chiến lược g. Kết luận ngành công nghiệp 5 3. Procter & Gamble và Unilever 6 một. Phân tích đối thủ cạnh tranh: P & G 6 b. Phân tích đối thủ cạnh tranh: Unilever 8 c. StrategyP & G 10 i. Kinh doanh Cấp 10 ii.Global 11 iii. E-Business 13 iv.Corporate 14 d. Chiến lược: Unilever 15 i. Cấp kinh doanh 15 ii.Global 16 iii. E-kinh doanh 17 iv.Corporate 19 e. Kết luận và kiến ​​nghị 20 4. phụ lục 22 A. SIC Mã số 2844 và......

Words: 14821 - Pages: 60

Marketing Mix

...CONSUMER BEHAVIOR CHƯƠNG 4: HIỂU BIẾT VÀ SỰ CÂN NHẮC CỦA NTD ĐỐI VỚI SẢN PHẨM I.Cấp độ hiểu biết ( levels of product knowledge): NTD sử dụng những cấp độ hiểu biết khác nhau về sản phẩm để giải thích những thông tin mới và có những lựa chọn mua. Các cấp độ hiểu biết được hình thành khi NTD thu được những khái niệm có nghĩa riêng biệt (quá trình thêm dần) và kết hợp chúng lại với nhau. Để minh họa, bạn phải kết hợp những hiểu biết về phanh, gia tốc, và khả năng tích trữ của 1 chiếc moto để hình thành một khái niệm bao quát hơn, bạn gọi đó là handling. Your knowledge of handling ngày càng cao hơn, đến 1 cấp khác cao hơn vì nó bao gồm these less abstract meanings. 1 ví dụ khác là các loại xe đạp khác khau: xe đua, xe leo núi, xe đi bình thường, xe đạp điện. mỗi loại có thể được tách rời ra với những loại hiểu biết khác nhau. Do đó, hiểu biết của 1 người về xe đạp, xe đạp leo núi và các loại xe đạp leo núi có thể hình thành cấu trúc tổ chức kiến thức về xe đạp ở các cấp độ khác nhau. Tất nhiên, NTD thay đổi nhiều trong cấu trúc kiến thức phức tapjveef xe đạp leo núi và nhiều thứ khác. Không 1 cấp độ hiểu biết nào có được đều có thể có nghĩa mục đích, event, hay hành vi. Mỗi cấp độ của ý nghĩa là hữa ích cho mục đích cố định, nhưng không phải tất cả các mục đích. Ý nghĩa ở mỗi cấp độ khác nhau liên quan với nhau ……………….. vì vậy, “responsiveness” cho 1 cái vợt tennis xếp vào những nguyên liệu của nó, …………… Chúng ta sử dụng khái niệm level of meaning xuyên suốt bài text để giúp......

Words: 539 - Pages: 3

Trung Nguyen Coffee

...University of Economics ho chi minh city | TRUNG NGUYEN 2014 ANNUAL MARKETING PLAN | GROUP 2 | 12/18/2013 | | | Group 2: Le Hoai Tram – Pham Thanh Tu – Tran Thi Hong Van | Table of Contents Executive Summary 3 I. Introduction 4 II. Situational analysis 4 1. PEST 4 2. Company analysis 6 3. Market Potential and Sales Forecast 8 4. Customer analysis 9 5. Competitor analysis 12 III. Marketing objectives 16 IV. Marketing strategy 16 1. Product: Coffee G7 16 2. Service: Trung Nguyen Coffee Chain 18 V. Supporting Marketing Programs 19 VI. Financial Projection 20 VII. Monitors and Controls 21 1. Sales force efficiency 21 2. Advertising efficiency 21 3. Sales promotion efficiency 21 4. Distribution efficiency 21 VIII. Contingency Plan 21 IX. Marketing Plan Timeline 22 Appendices 23 Reference 33 Executive Summary This report aims to propose marketing activities for Trung Nguyen Coffee in the year of 2014. The marketing plan includes (1) situational analysis, (2) marketing objectives, and (3) marketing strategies. First, situational analysis reveals that Trung Nguyen coffee is in the top 3 leaders in the industry with a market share of 38%, chasing after are Nescafe and Vinacafe with 27% and 31% respectively. It also shows that although the government has supported the development of coffee industry, some market volatility has had negative effects on Trung Nguyen’s performance. In terms......

Words: 6540 - Pages: 27

Marketing

... Với những ai đã từng xem phim Hàn Quốc chắc không còn xa lạ gì với món ăn truyền thống của người Hàn Quốc l à Kim chi và Gim bab. Chỉ đứng sau kim chi, Gim bab là món ăn phổ biến đặc trưng và trở thành nét đặc trưng trong ẩm thực xứ Hàn. Với mong muốn mang đến một nền ẩm thực xứ Hàn để phục vụ những người yêu ẩm thực Hàn và muốn tìm hiểu về nền ẩm thực này. Nhà hàng Gim Bab ra đời và đang nỗ lực để trở thành địa chỉ tin cậy được nhiều thực khách lựa chọn . Gimbab – “Gim” là tên gọi của lá rong biển khô; “bab” đơn giản là “cơm”. Tên gọi của món ăn rất đơn giản, cơm gói trong lá rong biển. Nhà hàng Gim Bab ra đời vào tháng 6/2011, tại địa chỉ 1/28 Lữ gia, Đường số 1, Cư Xá Lữ Gia, Quận 11, Tp.HCM. Hình thức kinh doanh hiện tại là kinh doanh online – một hình thức kinh doanh nhỏ, lẻ, giao hàng tận nơi, chủ yếu quảng cáo trên Internet bằng trang web của công ty. Trong thời gian sắp tới nhà hàng sẽ xây dựng và phát triễn hệ thống chuỗi nhà hàng Gim bab tại TP.HCM. II Mục tiêu chiến lược - Xây dựng và phát triển 4 cửa hàng chính thức trong vòng một năm. - 90% khách hàng trong thị trường mục tiêu biết đến hệ thống “ Nhà hàng Gimbab” - Tăng thêm 30% khách hàng mới cho mỗi quý. - Đạt được mức độ cao về sự hài lòng của khách hàng , khoảng 95% số khách hàng mục tiêu. - Lợi nhuận 20% trên tổng số vốn đầu tư trong vòng một năm. III Đối thủ cạnh tranh - Đối thủ cạnh tranh chính : Chuỗi cửa hàng Mì Hàn Quốc 1. Cạnh tranh nội bộ ngành Các quán kinh doanh đồ ăn Hàn Quốc trong......

Words: 1605 - Pages: 7

Chiến Lược

...TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH -------------- 2014 8888882222222222 Nhận xét của giảng viên: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm SVTH: NHÓM QTCL3_9 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG ------------ PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC CÔNG TY BOEING GVHD: TS Nguyễn Thanh Liêm Nhóm thực hiện: BOEING (Nhóm Lớp QTCL3_9) Nguyễn Phú Hảo 37K02.2 Trần Huỳnh Uyển Nhi 37K02.2 Nguyễn Trọng Nhân 37K02.2 Trần Văn Hậu 37K02.2 Nguyễn Thị Thu Huyền 37K08 Thực hiện: NHÓM DELTA AIR LINES Nguyễn Phú Quốc 35K02.1 Ngô Thị Hạnh 35K02.1 Nguyễn Thị Kim Anh 35K02.2 Nguyễn Hoàng Tuấn 35K02.2 Đà Nẵng, tháng 2 năm 2014 MỤC LỤC PHẦN A. PHÂN TÍCH LỊCH SỬ CHIẾN LƯỢC, VIỄN CẢNH VÀ SỨ MỆNH 1 I. GIỚI THIỆU CÔNG TY BOEING 1 II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ CHIẾN LƯỢC 1 1. Lịch sử hình thành 1 2. Lịch sử chiến lược 2 3. Kết luận lịch sử 4 III. PHÂN TÍCH SỨ MỆNH, VIỄN CẢNH CÔNG TY BOEING 5 1. Viễn cảnh 5 1.1. Tư tưởng cốt lõi. 5 1.2. Hình dung tương lai 9 2. Sứ mệnh 11 2.1. Định nghĩa kinh doanh 11 2.2. Các giá trị 12 2.3. Cam kết với các bên hữu quan. 14 2.4. Mục......

Words: 35028 - Pages: 141

Trung Nguyen Coffee - Case Study

...BSNEU Case Analysis 2014 – Pre Test Part 3 Cà phê Trung nguyên Nhãn hiệu Trung Nguyên đang tràn ngập thị trường Việt Nam, đem đến một luồng gió mới trong xu hướng tiêu dùng và kinh doanh tư nhân. “ Tôi chưa bao giờ nghe nói đến Starbucks”, Đặng Lê Nguyễn Vũ nói, bối rối khi được so sánh với tập đoàn caphê đóng tại Seatle này. Điều này nghe có vẻ lạ kỳ đối với một người đang điều hành cả một hệ thống lớn mạnh không ngừng các cửa hàng caphê trên khắp Việt Nam này. Nhưng Vũ không thâm nhập vào thị trường nước ngoài như Starbucks. Anh tập trung vào việc thu hút những người uống càphê trong nước đến với nhãn hiệu của mình, Trung Nguyên - một cái tên giờ đây đang được treo trên khắp biển hiệu của hơn 160 cửa hàng ở thành phố HCM, Hà Nội và khắp các tỉnh thành khác. Sự phát triển của Trung Nguyên đang dấy lên một một xu hướng tiêu dùng mới ở Việt Nam, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới, phát triển một kỹ năng marketing mới và thổi nhịp đập mới cho ngành sản xuất càphê trong nước. Nhưng chiến lược của Trung nguyên khác xa so với chiến lược của Starbucks. Trong khi công ty của Mỹ này đang thâm nhập thị trường Trung Quốc, Malaysia và Singapore với một kiểu cửa hàng bán lẻ có phong cách phục vụ và bài trí giống nhau, các cửa hàng của Trung Nguyên vẫn có những nét riêng thậm chí hơi cẩu thả bừa bãi. Các hợp đồng để trở thành cửa hàng phân phối sản phẩm Trung Nguyên bị điều chỉnh sao cho thoả mãn tình trạng của một số lớn các cửa hàng tư nhân đang tìm kiếm một cơ hội đầu tư ít vốn và......

Words: 2104 - Pages: 9

Trung Nguyen Coffee

...Trung Nguyen Coffee By TruongM | Studymode.com TABLE OF CONTENT Contents INTRODUCTION In quarter 1 (2012), instant coffe G7 leaded the share market (40%) and experts predicted Trung Nguyen will stay in the number one position in next few years. According to the NCTT statistic, in 2009, 49% customers picked Trung Nguyen for daily using. From 2009 – 2011, Trung Nguyen was the number one brand-name which the largest market shares (10million/17 million families) in which 65% coffee consumers agreed with the feedback: “I prefer buying Vietnamese brandname” In quarter 1 (2012), instant coffe G7 leaded the share market (40%) and experts predicted Trung Nguyen will stay in the number one position in next few years. According to the NCTT statistic, in 2009, 49% customers picked Trung Nguyen for daily using. From 2009 – 2011, Trung Nguyen was the number one brand-name which the largest market shares (10million/17 million families) in which 65% coffee consumers agreed with the feedback: “I prefer buying Vietnamese brandname”. Being one of the most famous brands in Viet Nam, Trung Nguyen has been being confirm its position not only in VietNam but also in the world. With the successes Trung Nguyen has achieved so far, now this brand name confidently can expands and competes with any other top brands. Today we are going to discuss Trung Nguyen Coffee “A Vietnamese brand, an International brand”. CHAPTER 1 THE MANAGERS’ MACRO ENVIRONMENT THE MANAGERS’ MACRO ENVIRONMENT I-/......

Words: 8149 - Pages: 33

Chien Luoc Cong Ty Safeway

...Seelig đã mở một cửa hàng tạp hóa ở Los Angeles tại góc phố của đường Pico và Figueroa. Chuỗi đã phát triển đến 71 cửa hàng vào năm 1922. Sau chiến tranh thế giới thứ I , công ty đã mắc nợ rất lớn từ nhà kinh doanh tạp hóa chính của nó, một công ty thuộc quyền sở hữu của W.R.H.Weldon. Trong một cuộc trao đổi chứng khoán nợ, Weldon đã chiếm quyền kiểm soát của chuỗi, và để lại việc phụ trách hoạt động bán lẻ cho Seelig. Sau đó Sam Seelig đã rời công ty vào năm 1924 để tham gia kinh doanh bất động sản, hình thành công ty bất động sản Sam Seelig. - Như là một kết quả của sự khởi đầu công ty Sam Seelig, công ty đã tổ chức một cuộc thi vào năm 1925 để phát triển một cái tên mới, và kết quả của nó là Safeway. Khẩu hiệu ban đầu là “ Một lời khuyên và một lời mời “ cho đến “ Điều khiển Safeway và Mua Safeway “. Đến năm 1922, công ty Safeway đã có được 322 cửa hàng ở trung tâm miền Nam California. - Cửa hàng Skaggs đã khởi đầu vào năm 1915, khi Marion Barton Skaggs mua lại một cửa hàng tạp hóa từ cha mình ở American Falls, Idaho, với trị giá 1089 $. Chuỗi đã hoạt động như 2 doanh nghiệp riêng biệt, cửa hàng Skaggs’ Cash và Skaggs United. Chuỗi đã phát triển một cách nhanh chóng, và Skaggs đã được sự giúp đỡ của năm anh em của mình để phát triển mạng lưới các cửa hàng. Chuỗi đã đạt 191 cửa hàng vào năm 1920. - Charlie Marrill đã nhận ra tiềm năng để củng cố ngành công nghiệp tạp hóa ở West Coast. Ngày 1/7/1926, Safeway đã sát nhập với 673 cửa hàng từ công ty Skaggs United của Idaho......

Words: 36836 - Pages: 148

Trung Nguyen Coffee Swot Analysis

...Strength 1. Trung Nguyen has great raw material to produce coffee because Trung Nguyen has production plant located in the coffee capital of the Buon Ma Thuoc where soil and and weather are supportive of coffee growing. Besides, Viet Nam, which is the home of Trung Nguyen brand, is the largest coffee exporter in the world. This advantage helps Trung Nguyen not to depend very much on suppliers. This location is also convenient for transportation. 2. Trung Nguyen is an old brand in Viet Nam, they have got the fame spread out the nation. This is considered “home advantage” when Trung Nguyen understands culture and life style of Vietnamese people. The product quality meets customers’ need because Trung Nguyen provide unique Vietnamese coffee taste which matches the interest of Vietnamese people. Therefore they get advantage in gaining the trust and support of Vietnamese customers. 3. Trung Nguyen is a pioneer enterprise in the form of control and franchising in Viet Nam. Trung Nguyen has eight shop in foreign countries such as US, Japan, Singapore, Thailand, China, Cambodia, Poland and Ukraine. 4. Trung Nguyen has solid infrastructure. They has three factories producing coffee with modern technology in the world. Their headquarters and distribution activities are located in Ho Chi Minh city which is the big commercial center of Viet Nam and many stores is placed throughout the country. 5. Young and professional management team contributes greatly in Trung Nguyen’s advantages...

Words: 1329 - Pages: 6

Trung Nguyen

...Case study: Trung Nguyên coffee By Morgen Witzel The story. Coffee cultivation in Vietnam began under French colonial rule in the 19th century and soon became a staple industry. By the mid-1990s, the country had become one of the three biggest coffee producers in the world. Much of it, however, was low quality and sold at cut prices overseas. Vietnamese-American entrepreneur Dang Le Nguyen Vu believed high-quality Vietnamese gourmet coffees could be produced and sold profitably. So, in the mid-1990s, he launched Trung Nguyên, a coffee manufacturer and café chain. The challenge. Vietnam is an emerging market. In 1995, per capita income was only $250 (the 2010 figure was $1,200). This was one reason why Mr Vu chose to develop a luxury brand that would appeal to both domestic and export markets. To do so, he would have to persuade the home market that his expensive product offered value, and convince overseas customers that Vietnam could produce gourmet coffee. The home market. As the owner of a coffee-processing business, Mr Vu could improve the quality but there was no efficient distribution network. The answer was to set up a chain of coffee shops, modelled in part on Starbucks, that would also sell coffee beans for home consumption. The branding of Trung Nguyên was carefully planned. To counter competition from big multinationals, whether coffee shops or brands such as Nescafé, Mr Vu positioned it as part of a Vietnamese tradition. A Trung Nguyên museum tells......

Words: 653 - Pages: 3

Chiến Lược Marketing

...thiệu về nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích SWOT của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Đối tượng khách hàng  Định vị thương hiệu nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích mô hình 7P của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Mục tiêu chiến lược Marketing  Một số kênh truyền thông  Kế hoạch hành động – Action plan  Đánh giá kết quả truyền thông  Dự trù kinh phí  Outline  Phân tích thị trường Hà Nội  Giới thiệu về nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích SWOT của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Đối tượng khách hàng  Định vị thương hiệu nhà hàng MOO BEEF STEAK  Phân tích mô hình 7P của nhà hàng MOO BEEF STEAK  Mục tiêu chiến lược Marketing  Một số kênh truyền thông  Kế hoạch hành động – Action plan  Đánh giá kết quả truyền thông  Dự trù kinh phí  Phân tích thị trường Hà Nội Hà Nội: - Thành phố đông dân thứ hai cả nước sau TP Hồ Chí Minh: 6.448.837 người, chiếm 7,51% dân số cả nước (Năm 2009) - Cơ cấu dân số trẻ. Trong đó độ tuổi 20 - 35 chiếm tỉ trọng cao nhất với.... - Mật độ dân số chung toàn thành phố là 1.926 người/km2, (cao hơn 7,4 lần mật độ dân số cả nước 256 người/km2) và phân bố không đều giữa các quận, huyện, thị xã. Nơi có mật độ dân số cao nhất là quận Đống Đa 36.550 người/km2, quận Hai Bà Trưng 29.368 người/km2; - Tỷ trọng dân số ở khu vực thành thị là 40,8% với 2.632.087 người. - Thu nhập và mức sống ngày càng tăng cao so với cả nước 37 triệu đồng/tháng (số liệu năm 2006 - 2010) Với thu nhập của người dân cao và lối sống hiện đại ngày......

Words: 5255 - Pages: 22

Trung Nguyen Coffee Swot Analysis

...Nhóm: Luck star Cà phê Trung Nguyên Lời mở đầu: Nhóm Lucky star xin chào Cô! T hưa Cô! sau quá trình tìm hiểu trên internet, ở các đại lý, qua nhiều nguồn tài liệu mà nhóm đã thu thập được và những kiến thức nhóm chúng em đã được học trên lớp, nhóm Lucky star đă tổng hợp lại thành bài tiểu luận môn marketing căn bản với chủ đề “Nghiên cứu Marketing của công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên” 1 Nhóm: Luck star Cà phê Trung Nguyên PHẦN 1: TÔNG QUAN CÔNG TY A. Giới thiệu công ty. Công ty cổ phần cà phê Trung Nguyên  Trụ sở chính tại 82 – 84 Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận 1, Tp.Hồ Chí Minh  Trung tâm phân phối tại 168 Phan Văn Trị, quận Gò Vấp, Tp. HCM, hàng hóa được tập trung tại đây trước khi đưa đến các nhà phân phối  Trung Nguyên có 2 nhà máy: -Nhà máy Bình Dương: khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, Huyện Dĩ An, Bình Dương với diện tích 30.000m2. Đây là nhà máy sản xuất cà phê hòa tan nhãn hiệu G7 với công suất 3.000 tấn/năm. -Nhà máy Buôn Ma Thuột: Khu tiểu thủ công nghiệp Tân An, phường Tân An, Tp.Buôn Ma Thuột, tỉnh Daklak với diện tích 50.000m2. Đây là nhà máy chế biến cà phê rang xay có công suất 10.000 tấn/năm.Với mức đầu tư trên 40 triệu USD vừa khởi công nhằm phục vụ cho một giai đoạn phát triển mới. Trung Nguyên có 5 chi nhánh: 1, Chi nhánh Hà Nội: Hiệu sách Trung tâm Từ Liêm, Khu Liên Cơ Quan, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm, Hà Nội. 2, Chi nhánh Đà Nẵng: 138 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.Hải Châu, Tp.Đà Nẵng. 3, Chi nhánh Cần Thơ: 78 Đường 3/2,...

Words: 12808 - Pages: 52

Marketing Mix Omo

...BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP MÔN MARKETING CĂN BẢN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA BỘT GIẶT OMO CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH – MARKETING KHOA MARKETING THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP MÔN MARKETING CĂN BẢN CHIẾN LƯỢC MARKETING – MIX CỦA BỘT GIẶT OMO CỦA TẬP ĐOÀN UNILEVER GVHD: Thầy Trần Nhật Minh SV Thực Hiện: Nguyễn Hiếu Anh Thư MSSV: 1321001955 LỚP 13DQH LỜI CÁM ƠN Với sự giúp đỡ quý báu của thầy cô và bạn bè, em đã hoàn thành đề tài “Chiến lược marketing của bột giặt Omo của tập đoàn Unilever”. Đề tài này là sự đúc kết từ những kiến thức em đã học được từ thầy cô giảng viên khoa Marketing, trường Đại học Tài chính – Marketing và từ những kiến thức thực tế. Hoàn thành đề tài này, em xin gửi lời cảm ơn đến thầy Trần Nhật Minh, giảng viên hướng dẫn cho môn thực hành nghề nghiệp của lớp 13DQH. Thầy đã hướng dẫn, giải thích chi tiết về cách làm đề tài và sửa những lỗi sai cho bài của em được hoàn chỉnh. Do những kiến thức còn có phần hạn chế cũng như phân tích chưa sắc sảo nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Em rất mong được sự chỉ bảo, đóng góp ý kiến của thầy để em có điều kiện nâng cao, bổ sung kiến thức của mình, phục vụ tốt hơn cho những đề tài sau này. Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên khoa Marketing – lớp 13DQH Nguyễn Hiếu Anh Thư NHẬN XÉT CỦA GIẢNG......

Words: 11686 - Pages: 47

descargar mp3 xd musica gratis | Tessa Fowler | Tập 1 Blend S