Danskeirr

In: Film and Music

Submitted By emilienymand
Words 2505
Pages 11
KS – identitetsdannelse

Identitet er altså et resultat af, at individet indgår i sociale relationer fra den primære socialisering i familien til den tertiære socialisering på fx arbejdspladsen. Som figur 4.1 viste, er familien og arbejdspladsen selv påvirket af overordnede samfundsmæssige forhold som teknologisk udvikling, produktionsform, magtforhold og religion. Det samfund og den kultur, som vi er en del af, spiller altså også en afgørende rolle for identitetsdannelse. Derfor har unge i dag også andre vilkår for at udvikle deres identitet end vores bedste- og oldeforældres generation.
SKRIV NOTE

Identitet før og nu ID c410
Helt grundlæggende skal man som menneske i dag vælge sin identitet, hvor man i min mormors generation fik den udleveret. Man skal bestemme, hvad man vil være; hvem man vil leve sammen med; hvor og hvordan man skal leve og tusind andre ting, som det traditionelle menneske hverken kunne, skulle, måtte eller burde bestemme. Det betyder omvendt også, at man er underlagt et ret betydeligt krav om begrundelse. Hver gang man besvarer et af livets spørgsmål ved at gøre noget, er det berettigede modspørgsmål: "Hvorfor gør du ikke noget andet?". Det kan være irriterende, hvis det er andre mennesker, der i tide og utide kommer med dette modspørgsmål. Med det kan være direkte handicappende, hvis det er en selv.
Henrik Dahl: "Mindernes land", Gyldendal 2005
SKRIV NOTE
Identitet i dag afspejler ifølge Henrik Dahl en række valg, vi har truffet. De venner, værdier, uddannelse, image og livsstil, vi har valgt, er med til at forme os. At være individ i det senmoderne Danmark indebærer, at vi hele tiden vælger til og fra mellem en række muligheder. Vi er, hvad vi gør os til, og identiteten fremkommer og opretholdes netop gennem, hvad vi vælger til og fra. Henrik Dahl modstiller denne tilgang til identitet med tidligere tider, hvor det i langt højere…...

Similar Documents

stonegodspeed | Generic Wireless Bluetooth 4.2 Stereo Headphone Headset P15 For Mobile Phones -Red -19% KSh 1,129 KSh 1,399 (2 Offers from KSh 1,129 ) (5) Buy now | Orenchi no Furo Jijou