Intr to Business

In: Business and Management

Submitted By tonyastewart33
Words 350
Pages 2
INTRO TO BUSINESS
Tonya Stewart
July 17, 2013

INTRO TO BUSINESS HOMEWORK A. Where would you go to get information about new cars?
I would first search online, then if I didn’t find the information I was looking for I would then go to a car lot such as Ford, GMC, or Chevrolet. B. How will you decide the make and model of car you want to buy, where to buy the car, and how to finance it?
I would go online or to the library and look up the different makes and models of new cars and read the information to see how each car is structured. I don’t know where I would buy the car, I would have to look up that certain car at different car lots and choose the car lot with the cheapest price. I’m not exactly sure how I would finance the car; it would depend on the price and how much money I have to put down for a down payment and how much I would have to pay monthly. C. How is competition at work in this scenario?
The competition is from choosing which car lot to go to buy the car and which one has the lowest price. D. What are the pros and cons of competition as it affects the buyer?
A pro would be buying a car from a certain car lot instead of another. A con would be getting the smallest amount of money for monthly payments.

Whether you are working for a market company or starting your own market company there is always going to be a competitor. Having a competitor can cause problems for the business you work for or starting because the profits could get cut, cause less customers and make you work harder. On the other hand competition can be good for consumers because they get the best possible prices, quantity, and quality of goods and services. The benefit would be a boost to the new invention to make that product better, which could lead to economic growth and increase standards of…...

Similar Documents

Business

...Ion Barbu, Joc secund (1930) Grup E temniţa în ars, nedemn pământ, De ziuă, fânul razelor înşală; Dar capetele noastre, dacă sunt, Ovaluri stau, de var, ca o greşeală. Atâtea clăile de fire stângi! Găsi-vor gest închis, să le rezume, Să nege, dreaptă, linia ce frângi: Ochi în virgin triunghi tăiat prin lume? Poartă Suflete-n pătratul zilei se conjugă. Paşii lor sunt muzici, imnurile rugă. Patru scoici, cu fumuri de iarbă de mare Vindecă de noapte steaua-n tremurare Pe slujite vinuri firimitură-i astru. Munţii-n Spirit, lucruri într-un Pod albastru. Raiuri divulgate! Îngerii trimeşi Fulgeră Sodomei fructul de măceş. Lemn sfânt În văile Ierusalimului, la unul, Păios de raze, pământiu la piele: Un spic de-argint, în stânga lui, Crăciunul, Rusalii ard în dreapta-i cu inele. Pe acest lemn ce-aş vrea să curăţ, nu e Unghi ocolit de praf, icoană veche! Văd praful – rouă, rănile – tămâie ? – Sfânt alterat, neutru, nepereche. Mod Te smulgi cu zugrăviţii, scris în zid, La gama turlelor acelor locuri, Întreci oraşul pietrei, limpezit De roua harului arzând pe blocuri. O, ceasuri verticale, frunţi târzii! Cer simplu, timpul. Dimensiunea, două; Iar sufletul impur, în calorii, Şi ochiul, unghi şi lumea-aceasta – nouă. – Înaltă-în vânt te frângi, să mă aştern O, iarba mea din toate mai frumoasă. Noroasă pata-aceasta de infern! Dar ceasul – sus; trec valea răcoroasă. Dioptrie Înalt în orga prismei câtăresc Un......

Words: 2500 - Pages: 10

Business to Business

...Social Networks and Media Conquer B2B Social Networks are a flourishing phenomenon in today’s generation. It has already entered and affected the B2C network. In B2C network the social networks have become a concerning factor and plays a major role in marketing and communications. As we are all familiar with the B2B network and what does it actually implies, the question arises whether the social networks can play an important role in B2B network and for B2B companies. Social networks are not another passing phenomenon; they have matured and have registered themselves highly in the minds of the customers. B2B network also gets conquered by the social networks the business houses that trade with each other are actually the customers of each other and they also engage themselves in social networking. Some useful statistics from the social networking world states that the total time spent on social media has increased from 6% in 2007 to 20% in 2011. The registered users will almost reach 2 billion people by 2014. These figures show relentless growth and usage of social media. Already 91% of the B2B companies are active on Facebook, 53% on Twitter and 47% on LinkedIn. These statistics reveal that social media has conquered B2B network and has entered in that chain as means of effective communication and presentation. B2B companies deal with people and not robots. So the influence of emotions before purchasing a product is applicable to them also as they are not immune to......

Words: 798 - Pages: 4

Business to Business

...Business to Business Marketing of Processors Market Overview: (a) The Microprocessor Manufacturers Moore's Law states that the number of transistors in an integrated circuit for minimum component cost doubles every 24 months. In effect it has led to an exponential rise in microprocessor performance over the past few decades. And as the microprocessors develop, so does the market. Currently, with Apple virtually opting out of the G-series processors (G5, G4) and the failure of Cyrix, the microprocessor market has come to be dominated by two players: Intel and Advanced Micro Devices (AMD). In this report, we would be considering three microprocessor classes: (1) Desktop Processors (2) Notebook Processors (3) Server or Workstation Processors The following chart shows the processor unit market share by segment for 2007 Segment Intel AMD Servers 70.9% 29.1% Desktops 71.0% 21.0% Notebooks 85.2% 14.8% (b) The Computer Manufacturers World Market- HP is the leader in the world market with 19.1% share. Dell is second with 15.2% share in the world PC market. Acer and Lenovo are tied for third. Indian Market- In the overall Client PC (Notebooks and Desktops combined) market the rankings remained unchanged. HP retained the top spot with a market share* of 21%, followed by HCL at 14%, Lenovo at 9% and Dell at 6% in terms of unit shipments. In the total desktop PC market, HP led the market in CY 2006 followed by HCL and Lenovo. In terms of total commercial desktop PC shipments* HCL and HP......

Words: 1688 - Pages: 7

Business and Managemnet

...informare, care pot fi: - personale (cunoştinţe, prieteni etc); - impersonale (caracteristicile generale ale produselor). Teoriile actuale formulează două clase de învăţare: - pe baza memorizării (prin informaţie repetată) ; - prin introspecţie (situaţie în care persoana care învaţă îşi reconsideră poziţia în funcţie de noile cunoştinţe acumulate). c. Atitudinea se poate explica prin reacţiile constante ale cumpărătorilor faţă de obiectele sociale. Acesteia i se pot asocia: - o dimensiune afectivă (dispoziţia favorabilă sau nu faţă de un obiect social); - o dimensiune cognitivă (cunoaşterea sau ignorarea obiectului social); - o dimensiune conativă (intenţia fermă de a acţiona sau de a se comporta într-un anumit mod faţă de obiect). d. Motivaţia este starea interioară care mobilizează consumatorul în vederea îndeplinirii unui scop bine definit. Motivele sunt multidimensionale, fiind construite între: - biologic şi social; - impulsuri interne şi cunoaştere; - necesitate subiectivă şi valoare ca sistem de referinţă; - raporturile dintre obiecte şi oameni. Identificarea motivelor înseamnă pentru societăţile comerciale răspunsul ka întrebarea „ de ce ?”.... e. Comportamentul efectiv se poate observa direct şi nemijlocit, existând posibilitatea comensurării acestuia. Influenţele direct observabile asupra comportamentului consumatorului de natură sociologică (de natură exogenă)......

Words: 22504 - Pages: 91

Business to Business

...How Is Building a Brand in a Business-to-Business Context Diffrent from Doing so in the Consumer Market? Building a strong brand that is able to set a company apart from other business is always an important job. However depending on who the intended client is determines how the company will build their brand. A brand is defined as a name, term, sign, symbol, or design, or any combination to identify goods and services of a seller or group of sellers. (2007) According to Walter Landor, founder of the Landor Associates, the world’s leading brand consulting firm; a brand is a promise that the company will provide satisfaction and quality. (Burgess, C) While many things in branding are the same, building a brand that supports brand to brand, B2B, or brand to customer, B2C, sales has slight differences. In B2B branding, a focus will be made on making a strong connection with the client business in order to make their brand seen as the top choice and safe to do business with. In order to do this, the brand will be built around making strong and personal relationships with the customer to become the go-to source. Instead of mass marketing and small ads, B2B branding requires that the business be willing to accept the time to completely educate the professional buyers about the brand. These professional buyers are used because they are well informed about the needs and goals of the purchase, and focus on purchasing a product that allows them to achieve higher......

Words: 309 - Pages: 2

Business-to-Business

...Building a strong brand that is able to set a company apart from other business is always an important job. However depending on who the intended client is determines how the company will build their brand. A brand is defined as a name, term, sign, symbol, or design, or any combination to identify goods and services of a seller or group of sellers. (2007) According to Walter Landor, founder of the Landor Associates, the world’s leading brand consulting firm; a brand is a promise that the company will provide satisfaction and quality. (Burgess, C) While many things in branding are the same, building a brand that supports brand to brand, B2B, or brand to customer, B2C, sales has slight differences. In B2B branding, a focus will be made on making a strong connection with the client business in order to make their brand seen as the top choice and safe to do business with. In order to do this, the brand will be built around making strong and personal relationships with the customer to become the go-to source. Instead of mass marketing and small ads, B2B branding requires that the business be willing to accept the time to completely educate the professional buyers about the brand. These professional buyers are used because they are well informed about the needs and goals of the purchase, and focus on purchasing a product that allows them to achieve higher revenues at a lower total cost then other competitive businesses. (Kotler) These buyers will be less......

Words: 338 - Pages: 2

Business to Business

...Business to Business Message Business to Business Message Businesses are very crucial to the economy. Good business messages are essential to keep the business relation in good health too. There are many types of business messages which a business can write to another daily with regards to business. It These can include messages on sales and purchases, products and services, confirmation or cancellation of orders, invoices, company announcements and notifications, employee related news such as promotions, awards, increments, bonus, appraisals, resignation and termination for example. A business message can be written by any authorized figure from a company to another authorized figure of another company. Business messages are usually formal and should be well written to earn the respect of the recipient. They not only can be directed to other business associates, they can also be directed toward the public. Business messages to the public could be an announcement, promotion, surveys, notification of change of address or contact information about the business or some other information which a client should know to ensure continued patronage of the company’s products and services. Business messages are written as a reminder or to serve as a record the business dealings that transpire between companies. That way any agreements can be proven and a company can remind the other company what arrangement was agreed upon in prior messages. Well written business messages will put......

Words: 1539 - Pages: 7

Business

...Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business , Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business, Business,......

Words: 1135 - Pages: 5

Business

...Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business Management, Business......

Words: 721 - Pages: 3

Business to Business

...How Is Building a Brand in a Business- to - Business Context Different from Doing so in the Consumer Market? Creating and developing a strong product brand is a very critical step towards placing or setting a company apart from its competitors. This step depends on many variables within the business environment within which the company exist and belong. For example a company has to understand its operation, its market and most importantly who its clients and competitors are. A brand is simply a name, design or mark that informs/tells consumers the identity of a products and also enables consumers to reduce most risk involved in the buying decision. To develop a business-to-business brand, a company must be willing and able to allocate and channel some of its resources and energy on educating its clients. This involves, introduction to the product/s in question and the company’s reputation such as its capabilities and the standard and quality of its product/s. Awareness and education and campaigns are the greatest tools in a business-to-business to help sell the reputation of a business and its brand name and product/s, which cisco successfully achieved. In a business-to-business the targeted group is usually a corporation, organization or company. During its business-to-business, cisco focused its attention on makers of IT decision within corporation and corporate executives to market and sell its products. Also products in this category market and sells its “self”......

Words: 283 - Pages: 2

Business

...Title Length Color Rating Different Viewpoints of Business Ethics - Introduction The purpose of this short paper is to compare and contrast three different peer-reviewed journal articles and one online periodical. First, the paper provides a brief introduction of the four articles. Second, the paper compares and contrasts the four articles. Finally, the author presents his views on the topic of social responsibility and business ethics before concluding the paper. Four Articles All four articles center their focus on business ethics. Of the four articles, three are scholarly peer-reviewed journal articles and one, by Friedman, is an online periodical.... [tags: Business, Ethics] :: 4 Works Cited 2005 words (5.7 pages) Strong Essays [preview] Alahmad and Murphy on Business Ethics - The first two journal articles that were compared and contrasted were Ala Alahmad’s 2010 article on To Be Ethical or Not to Be: An International Code of Ethics for Leadership and Patrick Murphy’s 2009 article on The Relevance of Responsibility to Ethical Business Decisions. Some key findings of Alahmad’s writings were that ethics and leadership were closely tied together; they were found to be derivatives of one another. He mentioned that ethics is an individual thought process of making good or poor decisions.... [tags: Business Ethics] :: 4 Works Cited 970 words (2.8 pages) Strong Essays [preview] Ethical Perspectives on Business Ethics - The determination of this paper is to......

Words: 3552 - Pages: 15

Business to Business

...Malaysia PROTON Holdings Berhad and Indonesia PT. Adiperkasa Citra Lestari (PT ACL) has signed Memorandum of Understanding to establish collaboration ties between both parties in relation to develop and manufacture of Indonesia National Car. (Tan, 2015) However there are business forces that affect collaboration of companies. One of the key forces is Social and Cultural in Environmental Forces, is defines as influencing mechanisms which exist within a population that guide business practices or purchasing behaviour. (BusinessDictionary.com, 2015) The reason Malaysia decided to collaborate with Indonesia is due to similar culture, such as religion, environments and language. Majority of Malaysian and Indonesian are Muslim which share similar language, hence the first obstacle has overcome as language plays an important role in business communication which also able to eliminates common mistakes and misunderstandings. Therefore, the development they are working on is more likely to carry out successful as strengthen of mutual ties in collaborating due to understanding of various cultures in both countries. The next forces is Environmental; Technological Forces. Define as changes in technology in technology which can have a significant impact on a company's processes, pricing of competition or even the obsolescence of a company's product. (Investorwords.com, 2015) Besides that, it shapes the collaborative behaviours that drive results by only making collaboration......

Words: 557 - Pages: 3

Business Is Business

...The purpose of business is to provide people with a product or service and we all understand that businesses have those to whom it is responsible, whether it is the stock/shareholder or the consumer. Providing a service or making something is very black or white in the area of product or service responsibilities, where it becomes grey is in the area of social responsibility. Who would have ever dreamed that the same Ford Motor Company that destroyed thousands upon thousands of acres of rain forest in the in the jungles of South America in the early Nineteenth Century in search of an abundance of rubber would today be a champion of eco-fuels and rain forest preservation? Businesses are perceptive and have the fundamental understanding that in order to survive in today’s hypersensitive, politically correct society, they must be perceived as guardians of “what’s in” rather than concentrating on their bottom line because in many instances, that perception ends up affecting their bottom line. God created the universe and all that’s in it for us to enjoy and utilize. In Genesis, we learn that after the fall and the realization of our nakedness that Adam and Eve utilized animal skins in order to cover their bodies due to shame. They actually had to do some “dirty work” in order to make the skins into clothing. This alone tells us that having dominion over the animals and the things of the earth means we are to utilize them as needed but at the same time to be good stewards. ......

Words: 816 - Pages: 4

Business to Business

... . . . . The Neilsen Rating System The Neilsen Ratings System began as a radio rating system by Arthur Neilsen. The Neilsen Rating System evolved to eventually analyze television data. In 1950, Nielsen moved to television, developing a ratings system using the methods he and his company had developed for radio (Levin, 2006). That method has since become the primary source of audience measurement information in the television industry around the globe. Measuring Ratings The Neilsen Rating system is characterized as a syndicated data provider. A syndicated data provider tracks the change of one or more measures over time, usually in a given industry (Cooper, 2006). Neilsen Rating system makes a very lucrative business for the data that is presented to the entertainment industry, most importantly television. The primary system of measuring data for the Neilsen Rating system is by gathering data and the industry pays up to millions of dollars for periodic reports of data. Devices are used to gather the information. These devices gather the viewing habits of the home and transmit the information nightly to Nielsen through a "Home Unit" connected to a phone line. . . The technology-based home unit system is meant to allow market researchers to study television viewing habits on a minute to minute basis, seeing the exact moment viewers change channels or turn off their TV (Segal, 2007). Another term for this process is Neilsen using set meters. Set......

Words: 1516 - Pages: 7

Business Strategies

...studiate, denumirea de management al producţiei a fost înlocuită cu managementul producţiei şi al operaţiunilor (eng. production and operations management), iar mai târziu cu denumirea de managementul operaţiunilor (eng. operations management). Teză de doctorat abordează un subiect specific al domeniului managementului operaţiunilor, cel referitor la strategia operaţională. Strategia operaţională cuprinde viziunea şi abordarea strategică a tuturor proceselor şi activităţilor (operaţiunilor) unei întreprinderi al căror obiectiv final este executarea unor produse şi/sau prestarea unor servicii prin prelucrarea şi transformarea resurselor de intrare în sistem. De la apariţia articolului renumit al profesorului Skinner (1969) de la Harvard Business School conceptul de strategie operaţională s-a bucurat de o atenţie deosebită din partea cercetătorilor. Munca lui Skinner a declanşat o serie de cercetări teoretice, conceptuale şi empirice noi. O importantă parte a cercetărilor teoretice şi empirice din acest domeniu urmăresc să evidenţieze faptul că strategia operaţională poate reprezenta un factor de diferenţiere în competiţia de pe piaţă (de ex. Keong Leong & Ward, 1995, Jalham & Abdelkader, 2006, Corbett, 2008). Pe când majoritatea cercetărilor empirice sunt axate pe legătura dintre strategie operaţională şi competitivitatea întreprinderii (detaliate în Subcapitolul 4.6. al tezei), numărul articolelor şi cercetărilor care stabilesc o relaţie clară între strategia operaţională şi......

Words: 16084 - Pages: 65

Faux Fur HOT | Rambo 3 1988 Remastered German 720p BluRay x264-CONTRiBUTiON | Vingadores – Guerra Infinita 720p | 108...