Jaro

In: Other Topics

Submitted By kacoretka
Words 898
Pages 4
Jaro letí

Autor: Alžběta Palatinová
Spoluautor: Liana Kúthová Anotace: | Program je inspirován příchodem jara. Rozvíjí zájem dětí o dění v přírodě, podporuje získávání vědomostí a dovedností, učí děti těšit se a prožívat radost. | Podpora výuky jazyka: | | Klíčové kompetence: | 1. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k učení -> má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje, o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije 2. Předškolní vzdělávání -> Kompetence k řešení problémů -> všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem 3. Předškolní vzdělávání -> Komunikativní kompetence -> dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.) | Očekávaný výstup: | 1. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho tělo -> koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou 2. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace -> přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje, také vyjádřit 3. předškolní vzdělávání -> Dítě a jeho psychika -> Sebepojetí, city, vůle -> těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání s uměním | Mezioborové přesahy a vazby: | Nejsou přiřazeny žádné mezioborové přesahy. | Průřezová témata: | Nejsou přiřazena žádná průřezová témata. | Organizace řízení učební činnosti: | Frontální, Skupinová, Individuální | Organizace prostorová: | Učebna v přírodě | Nutné pomůcky: | jarní květiny, míček, šátek, výtvarný materiál, nůžky, lepidlo, velký formát papíru |…...

Similar Documents

Iloilo Pdaf

...Calubihan, Jaro, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 900,000 | Construction of Drainage System: | Guzman, Mandurriao, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 800,000 | Construction of Drainage System: | Magsaysay, Lapaz, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 1,500,000 | Construction of Drainage System: | Rosario Village Homeowners Assiciation, Calumpang, Molo, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 800,000 | Construction of Drainage System: | Jaro Ledesma Homeowners Association, Buhang, Jaro, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 800,000 | Construction of Drainage System: | Ungka, Jaro, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 800,000 | Construction of Drainage System: | Calumpang, Molo, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 800,000 | Completion of Drainage System: | San Antonio, Molo, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 300,000 | Rehabilitation/Improvement of Health Center: | Sinikway, Lapuz, Iloilo City | Iloilo City | DPWH - Iloilo City District Engineering Office | 2013-01-24 | 400,000 | Construction of Multi-Purpose Building: | Benedicto, Jaro,......

Words: 1502 - Pages: 7

Festivals in Ilo Ilo

...bazaar where festive goods are on sale. Not to miss out is its most spectacular festivity, the lion and dragon dance performed to the beating of the gong and drums accompanied with acrobatic performances. The food festival that features a variety of culinary delights adds flavor to the festive spirit of every Ilonggos. Candelaria de Jaro Jaro literally sparkles as it celebrates the feast of its patroness, La Nuestra Señora de Candelaria or Our Lady of Candles. Although a religious holiday, the whole city and the country literally goes to Jaro to celebrate with the Jarenos this fabulous and famous celebration. Originally, the celebration is a thanksgiving of the Jarenos for the good harvest and fortune that the patroness has showered on them for the past year, but it has drawn local and foreign visitors alike because of its lavish luncheons and dinners, opulent religious procession which literally need security men because of the great display of diamonds, gold and other jewels, the grand cock derbies, and most of all, the grand ball and coronation of the Jaro Charity Queen who is usually selected from among the beautiful maidens of rich Jaro families. Famous national figures always grace this occasion. Iloilo City Charter Day The Charter day celebration only started on 2010. It is a 40-day celebration beginning on July 16 and climaxing on August 25. It aims to create public awareness of the history and development of Iloilo as a City; arouse community sense of......

Words: 715 - Pages: 3

Iloilo City as a Tourist Destination

...used commercial building The entrance of giant developers who will improve the Iloilo City’s infrastructure condition,l the Megaworld, Ayala, Gaisano, Filinvest and SM Prime holdings among the other. PRODUCT Iloilo City is located in the southern shores of Panay Island. The city faces Iloilo Strait and Guimaras Island across it, making it a natural harbor and a safe anchorage for ships. The city lies on a flat alluvial plain, reclaimed mostly from the swampy areas due to urbanization and industrialization in the late 19th century until the present. Traversing the city are the rivers of Iloilo, Batiano, Jaro and Dungon Creek. Iloilo River is an estuary that separates the districts of City Proper, Molo and Villa Arevalo from the rest of the city. On the other hand, Jaro River is fed by its tributary rivers, Aganan and Tigum and passes by the flood plains of the Jaro and La Paz districts. Iloilo City is 337.6 nautical miles from Manila. The city has a total land area of 70.3 square kilometers (27.1 sq mi) and is divided into 180 barangays with seven aggregate districts. COMPETITION In terms of Iloilo City, the closest cities which is considered as its competitors are Bacolod City and Cebu city. Bacolod City - The biggest tourism asset of the city is the friendly and genuinely hospitable people coupled with their winsome smiles have made Bacolod famous as the CITY OF SMILES! Bacolod City is also known for its festival which is the colorful “Maskara......

Words: 9332 - Pages: 38

Hrm 593 Employment Law Entire Course

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 18580 - Pages: 75

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 18931 - Pages: 76

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 9913 - Pages: 40

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 6196 - Pages: 25

Hrm-593 Employment Law Complete Course Material

...elimination of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 16621 - Pages: 67

Hrm 593 Employment Law Entire Course

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 21568 - Pages: 87

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 8674 - Pages: 35

Hrm 593 Final Exam Solutions

...elimination of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. Question 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. Question 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 1229 - Pages: 5

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 1239 - Pages: 5

Asean to Invest to the Philippines (Project)

...green grass that turns brown (like chocolate) during the dry season. It is a famous tourist attraction of Bohol and they are in the Philippine Tourism Authority's list of tourist destinations in the Philippines they have been declared the country's third National Geological Monument and proposed for inclusion in the UNESCO World Heritage List. We also have historical man-made resources such as, old churches, Mac Arthur, and Rizal’s Monument. * In the slideshow, they were 3 old churches pictures’ First is, Barasoain Church known as Our Lady of Mt. Carmel Parish built in 1630 and located in Malolos City, Bulacan. Second is, Jaro Cathedral Church. The original cathedral was built in 1874 by the first Bishop of Jaro Ilo-ilo, Mariano Cuartero, O.P. It was destroyed by an earthquake in January 1948 and later repaired in 1956 by the first Archbishop of Jaro, Jose Maria Cuenco. Lastly, the Paoay Church was included in the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization or the UNESCO World Heritage list. This church was constructed in 1704 and been completed in the year 1894. * Jose Rizal is widely considered one of the greatest heroes of the Philippines, and is implied by Philippine law to be a national hero. Philippines is also attractive because it can also be an attractive place for people doing business. In the Philippines, you can be assured that you will not regret in investing here. We will assure you that we will take care of our natural......

Words: 462 - Pages: 2

Hrm 593 Final Exam Solutions

...elimination of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. Question 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. Question 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 1229 - Pages: 5

Hrm 593 Employment Law Final Exam

...of employee rest breaks. Explain and evaluate the possible causes of action available to Jones, and identify and explain the possible defenses available to Jones’ employer with regard to each cause of action. Integrate case law and statutory support into your response. (Points : 30) 2.(TCO B) Jaro was a disc jockey for MNLO, a radio station in San Francisco. He initially broadcasted in only English. The station program director asked him to use some Spanish street phrases and slang in an effort to attract Hispanic listeners and increase the station’s audience. After reviewing the ratings, the station manager concluded that the use of Spanish on the air actually decreased the station audience, because it confused listeners as to the nature of the programming, the rest of which was in English. Jaro was then instructed to broadcast in only English. Jaro continued to use Spanish while on the air and was ultimately fired. He filed a complaint alleging Title VII violations based on national origin discrimination. Explain and analyze the basis for Jaro’s Title VII complaint, and whether it would result in liability on the part of the station. Determine the remedies available to Jaro, if any. Use case law to support your analysis and conclusion. (Points : 30) 3.(TCO C) John worked for Acme as a senior analyst. He suffered a heart attack and took medical leave from his job. Prior to the heart attack, his supervisor opened a locked drawer in his work desk and found......

Words: 1240 - Pages: 5

Accesorios para ordenadores | Hakuouki Movie 1: Kyoto Ranbu (2013) | Home Decor