Free Essay

Thesis

In: Computers and Technology

Submitted By jeshabanana7
Words 1726
Pages 7
_____________________________________________________________________
Mga Epekto ng Pagkahumaling sa mga Gadyet sa Pag-aaral ng mga Estudyante ng Unibersidad ng San Jose- Recoletos (USJR) ng Ikalawang Semestre ng Panuruang Taon 2013-2014
______________________________________________________________________

Ipinasa nina:
Colina, Mae P.
Ediza, Amiel M.
Jotojot, Jesha Carl C.
Molina, Shella Maye
Pepito, Charmine

Ipinasa kay:
G. Charle Magne Gomez

KABANATA 1
Ang Suliranin at ang Saklaw Nito
Panimula
Mula pa man noon, tayong mga tao ay patuloy na sa pag-imbento ng mga bagay na makakatulong sa atin sa araw-araw upang tayo ay mamuhay ng maginhawa at matiwasay. Ang pag-imbento natin ng mga bagay-bagay ay nagsimula pa noong Panahon ng Bato kung saan ang ating mga ninuno ay gumawa ng mga kasangkapang gawa sa bato na kanilang ginagamit sa pangangaso. Kahit na lumipas pa man ang daan-daang mga taon, ang mga tao ay patuloy pa rin sa pag-iimbento sa tulong ng makabagong teknolohiya na nalinang sa pagdaan ng mga panahon. Dala ng napakabilis na pagsulbong ng teknolohiya, tayo ngayon ay nakararanas ng napakabilis na modernisasyon na makikita natin sa halos lahat ng aspeto ng ating mga buhay.
Sa pagpasok ng makabagong panahon, kailangang ibagay rin nating mga tao ang uri n gating pamumuhay. Kailangan ng madalas na inobasyon upang matugunan ang ating mga pangangailangan lalo na ng henerasyong naisilang kasabay ang panahong ito. Ang makabagong teknolohiya ay sinimulan nang isama sa sistema ng edukasyon. Ito ay makikita sa paggamit ng teknolohiya sa pagtuturo sa mga paaralan. Kung noon ay mga manila paper ang ginagamit, ngayon ay mas ginagamit na ng mga guro ang powerpoint para sa mas mabisang pagtuturo. Malayo na nga ang narating ng teknolohiya. Isa sa mga nagging bunga ng makabagong teknolohiya ay ang mga ginagamit nating mga gadyet. Sinasaklaw nito ang mga cellphone, computer, tablet, PSP, music players at telebisyon. Mula sa mga simpleng walkman at CD player noon, tayo ay mayroon na ngayong iba’t ibang disenyo at porma ng mga gadyet na ito – inihulma batay sa ating kagustuhan at badyet. Dahil sa pag-unlad ng internet at ng pagsulpot ng napakaraming mobile applications, mas dumarami na ang nagiging pakinabang ng mga gadyet. Ang mga ito ay hindi lang nagdudulot sa atin ng kasiyahan; ang mga ito ay nagiging katuwang na rin natin sa paggawa ng mga importanteng bagay at nakakapagpagaan sa ating buhay araw-araw.
Tunay na napakarami na nga ng pakinabang ng mga gadyet lalo na para sa mga mag-aaral. Ang mga ito ay hindi lang natin ginagamit upang tayo ay malibang. Ngayon, ginagamit na rin natin ang mga gadyet sa pananaliksik, paggawa ng mga takdang-aralin, pagkuha ng mga larawan ng mga lab specimen, o pag-rekord ng mga diskusyon ng ating mga guro. Ang mga makabagong gadyet na ito ay nagiging daan din upang mas mapabuti pa ng mga munting bata ang kanilang pag-eensayo sa pagbabasa dahil sa tulong ng biswal na presentasyon; mas nagkakaroon sila na ideya kung ano talaga ang anyo ng mga paksa sa totoong buhay. Dahil din sa mga gadyet, tayo ay nagkakaroon ng komunikasyon sa mga mahal natin sa buhay na nasa malalayong lugar at ito ay nagiging tulay natin upang makipag-ugnayan at malaman kung ano na ang nagyayari sa ibang panig ng mundo. Hindi natin maipagkakailang ang mga gadyet ay naging karugtong na ng ating mga buhay lalo na ng mga kabataang namulat sa kasalukuyang modernong panahon. ang kanilang ginagawa. Ang mga ito ay laging dala-dala ng bawat kabataan kahit saan man sila magpunta at kahit ano pa man ang kanilang ginagawa. Ang mga gadyet ay hindi nila binibitawan kahit na kumakain, umiinom, nasa klase, at kahit na sa pagtulog. Ang mga gadyet na ito ay masasabing naging pangangailangan na ng bawat tao. Mapapansing ang mga ito ay hindi mawawala sa bawat kabataan o pamilya. Ito ay masasabing naging katumbas na ng hangin na kung mawawala ay hindi na tayo maaring mabuhay.
Masasabing ang kanilang mga buhay ay umiikot na lamang sa kanilang mga gadyet. Noong panahon ng ating mga magulang kung kalian hindi pa ganoon kayabong ang teknolohiya, ang mga mag-aaral ay masipag na pumupunta sa mga silid-aklatan upang magsaliksik. Kahit na sila ay walang ginagamit na computer o wifi, nakakakuha pa rin sila ng matataas na mga marka sa paaralan. Sila ay pursigidong mag-aaral kahit na wala ang tulong ng makabagong teknolohiya na ating ginagamit ngayon. Samantala, ang mga kabataan ngayon ay umaasa na lamang sa makabagong teknolohiya. Marami sa mga kabataan ngayon ang hindi na nag-iisip at hinahanap na lang sa Google ang mga kasagutan sa kanilang mga katanungan Ang matindi ring pagkahumaling sa mga gadyet ay nakakaabala sa konsetrasyon ng mga kabataan. Ang kanilang atensyon ay nahahati. Sa halip na ang oras ay gugulin nila sa pag-aaral at sa iba pang makabuluhang mga bagay, sila ay natutuksong mag-Facebook, ma-text o maglaro gamit ang kanilang mga gadyet.
Ang pag-aaral na ito ay gagawin upang malaman kung tunay bang nakaaapekto ang paggamit ng mga gadyet sa pag-aaral ng mga estudyanyte nbg Unibersidad ng San Jose-Recoletos. Kung ito nga ay nakaaapekto, nilalayon din ng pag-aaral na ito na matukalsan ang iba’t ibang epekto ng sobrang paggamit ng mga gadyet sa kanilang pag-aaral. Ang pananaliksik na ito ay naglalayong maging daan upang malaman kung may nadudulot ba na mabuti ang paggamit ng mga makabagong teknolohiya o kung ito ba ay nakakasama lang sa pag-aaral ng mga estudyante.
Batayang Teoretikal Ang mga gadyet ay naging isang mahalagang parte na nga ng ating mga buhay lalo na ng sa buhay ng mga kabataan. Ayon sa ginawang pag-aaral ng Pew Research Center, 84% sa mga batang nasa Amerika mula edad 12 pababa ay nagmamay-ari na ng mga cellphone. Samantala, ang mga kabataang nasa edad 15-18 ay gumugugol ng isang oras at 51 minuto bawat sa pagte-text habang ang mga kabataang nasa edad 11-14 naman ay gumugugol ng isang oras at 13 minuto bawat araw. Mula rin sa kanilang pag-aaral ay napag-alaman din nilang ang mga kabataang nasa 18 taong gulang pababa ay nakakatanggap ng 2,779 text messages sa kanilang mga cellphone kada buwan at sangkapat (1/4) naman sa mga mensaheng ito ay pinapadala ng mga kabataan habang nasa klase. Ipinapakita lamang nito ang matinding pagkagiliw ng mga kabataan sa mga gadyets, particular na ng sa cellphone, na kahit na sa oras ng pakikinig sa klase ay hindi nila mapigilan ang kanilang mga sarili sa pagte-text. Ayon naman kay Mark McCrindle, isang social analyst, ang mga Australyanong nasa edad 19-33 ay gumugugol ng 10 oras at 21minuto bawat araw sa paggamit ng kanilang mga internet, telebisyon, smartphones, computer games at tablets. Ayon din kay McCrindle na nagkaroon ng napakalaking pagtaas ng oras ng ginugugol sa paggamit ng teknolohiya ang mga tao. Mula sa parehong pag-aaral na kanyang ginawa noong 2008, tumala lamang ng 8 oras ang paggamit ng mga taong nasa edad 19-33 sa kanilang mga gadyet. Ito ay kanyang iniugnay sa pagsulpot ng napakaraming mga computer games at mobile applications na mas nakakapagpahumaling pa sa mga tao. Iminungkahi pa niya na sa loob lamang ng limang taon, mas tataas pa ang mga numero. Sa isang artikulo na inilathala ng Mail Online, isang online news site, isinasaad na mas malaki pa ang oras na ating ginagamit para sa ating mga gadyet kumpara sa oras na ating ginagamit upang makasama ang ating mga karelasyon. . Ang isang tao ay gumugugol ng humigit-kumulang dalawang oras kasama ng kanyang cellphone habang gumugugol lamang ng 97 minuto o isang oras at 37 minuto kasama ang kanyang nobyo o nobya. Isinasaad din sa artikulo na mas nahuhumaling tayo sa ating mga gadyet dahil ang mga ito ay idisenyong magtaglay ng lahat ng katangiang hinahanap at kinakailangan natin. Ang ibang kasangkapan natin sa bahay ay ipinagpapalit na natin sa ating mga cellphone sapagkat ang mga katangiang tinataglay ng mga iyon ay mahahanap na sa mga smartphones. 57% sa atin ang umaming wala na silang mga alarm clock sa bahay sapagkat makikita na ito sa mga smartphones. Kalahati sa atin ang hindi na rin nagsusuot ng relo habang 46% naman sa atin ang mas gusto ang kumuha ng mga larawan gamit ang kanilang mga smartphones. 25% naman ang mas gusto ng smartphones kumpara sa laptop habang 12% naman ang ayaw na sa mga game consoles tulad ng playstation at PSP. Ayon naman sa ginawang pananaliksik ng International Centre for Media & the Public Agenda (ICMPA) at ng Salzburg Academy on Media & Global Change na pinamagatang ‘The World Unplugged’, halos lahat ng mga mag-aaral na kanilang pinasubukang hindi gumamit ng kahit anong social networking site o kahit anong anyo ng teknolohiya sa loob ng 24 oras ay hindi nakayanan ang pagsubok. Nalaman nila na 80% sa kanilang mga tagatugon ang nakaranas ng mental at pisikal na pagkabalisa, pagkataranta at pagkalito nang pinilit silang hindi gumamit ng kahit anong anyo ng teknolohiya. Nahinuha nilang ang mga mag-aaral ay talagang nahumaling na sa makabagong teknolohiya tulad ng mga mobile phones, laptops, telebisyon at maging sa mga social networking sites tulad ng Facebook at Twitter.

Mga Kaugnay na Pag-aaral Tungkol sa Labis na Pagkagiliw ng mga Mag-aaral sa Teknolohiya

Guhit 1
Balangkas Teoretikal

SULIRANIN
Paglalahad ng Suliranin
Layunin ng pag-aaral na ito na tuklasin ang iba’t ibang epekto ng pagkahumaling sa makabagong teknolohiya ng mga mag-aaral Unibersidad ng San Jose-Recoletos (USJR) ng ikalawang semestre ng Panuruang Taon 2013-2014 sa kanilang pag-aaral.
Upang maging makabuluhan ang pag-aaral na ito, naglalayon din itong sagutin ang mga tiyak na katanungan: 1. Anu-ano ang iba’tibang dahilan kung bakit nahuhumaling ang mga mag-aaral sa makabagong teknolohiya? 2. Sa kabuuan, ilang oras ang ginugugol ng bawat mag-aaral kasama ang kanilang mga gadyet at mas malaki ba ito sa oras na kanilang ginugugol sa pag-aaral? 3. May direktang ugnayan ba ang oras na ginugugol sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa pag-aaral ng mga estudyante? 4. Anu-ano ang mga mabubuting epekto ng paggamit ng mga gadyet sa pag-araal ng mga estudyante? 5. Anu-ano ang mga masasamang epekto ng paggamit ng mga gadyet sa pag-araal ng mga estudyante? 6. Sa anong ibang mga aspeto pa ng buhay ng mga mag-aaral nakakaapekto ang kanilang paggamit ng makabagong teknolohiya?…...

Similar Documents

Premium Essay

Thesis

...THE STUDY HABITS OF STUDENTS IN SECONDARY EDUCATION 2nd year Question: what factor mostly affects the... View Full Essay Join Now Please login to view the full essay... Essay's Statistics Submitted by: chabiku Date shared: 03/19/2011 03:24 AM Words: 476 Pages: 2 Save Paper Report this Essay Similar Documents Factors That Affects Study Habits Of Students In Jpnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Factors Affecting Study Habits Of Nsa Students Factor Affecting Study Habit Thesis On Study Habits Of Students In 1St And 2Nd Year Factors Affecting The Study Habits Of Students In Cnhs Factors Affecting Study Habits On Elementary Factors Affecting Study Habits Thesis About Study Habits Study Habits Study Habits Of Students Effects Of Social Networking Sites To The Study Habits Of Students Study Habits Of Fourth Year Students Of Kakawate High School Snu Students' Study Habits The Effects Of Malls Near Schools To The Study Habits Of 4Th Year High School Students In St. Louis School-Catherina Cittadini In The School Year 10-11” Study Habits Of Freshmen Students; Its Implication To Their Academic Performance LoginJoin RSS ©2012 TermPaperWarehouse.com Privacy Policy Terms of Service Copyright Information Contact Us Help Advertise With Us...

Words: 484 - Pages: 2

Free Essay

Thesis

...[pic] Biological control of Fusarium oxysporum f.sp. cubense using non-pathogenic F. oxysporum endophytes by Aneen Belgrove 动感之星 Submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of Magister Scientiae In the Facul ty of Natural and Agricultural Science University of Pretoria Pretoria Date October 2007 PROMOTOR: Prof. A. Viljoen CO-PROMOTOR: Dr. C. Steinberg I © University of Pretoria [pic] Declaration I, the undersigned, declare that the work contained in this thesis is my own and original work and that it has not previously in its entirety or part submitted for a degree to any other university. _________________________________ II [pic] TABLE OF CONTENTS Acknowledgements XII Preface XIII Chapter 1: Biological control of Fusarium wilt diseases ABSTRACT 2 INTRODUCTION 3 THE FUSARIUM WILT PATHOGEN 4 THE DISEASE 6 CONTROL OF FUSARIUM WILT 7 Chemical control 7 Cultural control 9 Disease resistance 10 Biological control 12 BIOLOGICAL CONTROL OF FUSARIUM WILT 12 Suppressive soils 12 Mechanisms of biological control 13 Antibiosis 13 ......

Words: 696 - Pages: 3

Premium Essay

Thesis

... CHAPTER ONE Abstract At the start of the year 2009, the Truth and Reconciliation Commission of Liberia (TRC) sent out the released its final report. It was recorded that the root causes of the today reconciliation process in Liberia and the civil war that devastated Liberia between 1989 and 2003 were poverty, corruption, and inequality, Schmid E. (2010). Despite this diagnosis, the Commission’s legal analysis of past abuses was center around violations of economic, social, and cultural rights. Likewise, many transitional justice processes around the world sideline considerations of ESCR. This thesis, is based on The role of the students and youth community in the National Reconciliation Process of Liberia, A case study with the Liberian National Student Union. This thesis outlines why reconciliation is paramount at this time in the nation Liberia History and the factors involved. 1.0 Background to the study The Role of the Student and Youth in National Reconciliation and Peace building in Liberia. A case study report from IPI's Civil Society Project recounting the efforts of Youth and students actors especially Linsu and FLY, and student groups to foster peace, reconciliation, and democracy in Liberia show that the holding of democratic elections in July 1997 marked the end of Liberia's brutal seven-year civil war. The end of the war, it was thought, had settled Liberia's leadership question and it was hoped that cessation of hostilities would usher...

Words: 5713 - Pages: 23

Premium Essay

Thesis

...TermPaperWarehouse.com - Free Term Papers, Essays and Research Documents The Research Paper Factory Join Search Browse Saved Papers Home Page » Business and Management Thesis In: Business and Management Thesis Chapter 1 The Problem and Its Background Introduction This research aims to find the Significance of personality enhancement to the employability of hotel and restaurant graduates a four-year or a two-year concentration in Hotel and Restaurant Management is designed to prepare successful graduates for management positions in the field. Managers in the hotel and restaurant industry are generally responsible for keeping their establishment efficient and profitable while maximizing comfort of guests. This includes overseeing many aspects of the business including staffing and personnel, accounting, purchasing, and customer service. A hotel manager is responsible for coordinating registration, housekeeping, and maintenance activities, and may also coordinate special events, banquets, or conventions. This person will also decide on and arrange for outside services such as deliveries, laundry, trash collection, maintenance, and repairs. A restaurant manager must carefully observe food preparation, and may be responsible for ordering appropriate amounts of food and ensuring quality of inventory as well as coordinating and maintaining menus. Additionally, they are responsible for maintaining......

Words: 320 - Pages: 2

Premium Essay

Thesis

...BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES, AARHUS UNIVERSITY Department for Marketing and Statistics March 2012 Diet and eating habits at the transition to motherhood: Influencing factors, self-developed coping strategies and how the public and private sector can support the maintenance of a healthy diet Master Thesis Master of Sciences in Marketing Author: Supervisor: Sandra Denise Kunz Petersen Jessica Aschemann-Witzel EXECUTIVE SUMMARY PURPOSE – The purpose of this study is to gain a deeper understanding of the changes in diet and eating behavior women experience during the transition to motherhood, the underlying influencing factors, as well as their self-developed coping strategies, in order to devise recommendations for the public and private sector to support the adaption and maintenance of healthy eating habits during this transition. METHOD – A life course perspective was adopted and behavioral change models, used in health-related research, applied. In addition, the data of 18 qualitative e-mail interviews with German mothers was analyzed by means of qualitative content analysis. FINDINGS – The transition to parenthood represents an important life event that can be divided into several phases, each of which is characterized by a range of distinct changes in women’s eating behavior and influencing factors thereof. Women develop coping strategies to face these challenges, but are still found to lack perceived behavioral control and self-efficacy and are confronted with......

Words: 27097 - Pages: 109

Premium Essay

Thesis

...many organizations would also enrich the service provision framework and make its coveragebroader than 4G networks. * In mobile networks the location of the user as well as his identity, are part of several private information that should be independently protected. We should look for mechanisms that allow an un-coupled way of protecting any subset of the private components. For example, some applications might require the user to authenticate but not to reveal his location (e.g., identity-based services), other applications might require the user to reveal his location, but not his identity (e.g.,anonymous location-based services). * Rest of the Thesis work will be done within due time. Methodology Approach What steps will you take in the project? List the steps. There are three step for this Thesis: * Firstly analyze the basic Wireless network Infrustructure understanding the 1G,2G,3G, 4G Basic Structure. * Secondly Find out the Security threat for the 4G Wireless network. * Thirdly use different technique to solve the Security problem. References: [1] M. Rahnema, _Overview of the GSM system and protocol architecture,_ IEEE Communications Magazine, 1993. [2] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects, _TS 23.060 General Packet Radio Services (GPRS): Service Description,_ Release 1999, Version 3.13.0, 2002. [3] 3GPP Technical Specification Group Services and System Aspects,......

Words: 6883 - Pages: 28

Free Essay

Thesis

...two statements or reasons present the act of lying as the only way to maintain a relationship and avoid punishment. It might be true that lying can help people keep relationships in good shape and interact well with others but there are also other ways to achieve those objectives. Commitment, respect, and understanding among others characteristic are elements to create and keep good long-term relationships and healthy social interactions. Furthermore, lying to avoid punishment is as well only one way to solve problems and evade negative consequences. Wouldn’t be better to think objectively before we do or say something? I’m not sure but I believe Askhen’s thesis statement was “Lying is the answer to protect our privacy and also for success” If this is her thesis statement, I don’t frankly see a solid connection between her thesis statement and reasons or evidences provided. On the other hand, what I really like about Ashken’s presentation was her ability to put us in different situations by asking us intricate questions in which lying seems to be the only solution. Alternatively, on the other side of this in-class debate was Martha who believes that “lying is bad because it’s something that good people don’t do”. She suggests that telling lies frequently may become a habit and cause problems within your family and social lives. As it stands, this statement supports the idea that when something is done continuously it becomes a routine either positive or negative and that......

Words: 814 - Pages: 4

Free Essay

Thesis

...Undergraduate Research Projects Title: Thesis Adviser: Author: A Predictive Model of Attention in Viewing Selected Grocery Food Products Ms. Rosemary Seva Kathleen V. Garcia Kimberly L. Go Winnie V. Grindulo Date: Call Number: Abstract: Studies on visual attention have identified certain visual factors that attract consumer attention. Visual attention had been found to be related to instore visual factors such as shelf position, number of facings, and packaging design. However, despite their importance attracting consumer attention, no studies had been found to consider combined effects of these factors in consumer attention. As such, this study considered the combined effects shelf position, number of facings and packaging design with the objective of identifying the significant factors and of developing a predictive model of attention. The significant effects of in-store visual factors specifically number of facings, horizontal and vertical shelf positioning, the color, size, and material of, and the text and image on the packaging was used in the development of a conceptual model in predicting attention as measured by the frequency of fixation and the duration of fixation. In order to validate the developed model, an eye-tracking experiment was conducted. Using an eye-tracking device that records the frequency and duration of fixation, the subjects were asked to view a life-size picture of a shelf. Multiple regression analysis was used to analyse the data gathered from the...

Words: 16175 - Pages: 65

Premium Essay

Thesis

...Testing and maintaining the system -Test the information system and system maintenance. VI. Implementing and evaluating the system -Train users, analysts plans smooth conversations from old system to new system. BIBLIOGRAPHY Miriam, A. et.al. Employee Information System. Quezon City,2012,pp 31&5 http://938169.com/ http://www.google.com.ph/search?biw=1024&bih=472&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=26jyVPq1Hqe5mAXku4LwAQ&ved=0CDkQ7Ak&dpr=1&q=system+architecture+for+payroll#imgdii=_ http://www.google.com.ph/?gfe_rd=cr&ei=e1bUVN2UG8mJ8Qfu5IAg&gws_rd=ssl#q=system+architecture++for+payroll http://free-thesis-programs.blogspot.com/ http://www.mediafire.com/download/ekejvi7wsat50im/Online+Payroll+System+Thesis+%5B+Source+Codes+%2B+Documentation+%5D.rar...

Words: 591 - Pages: 3

Free Essay

Mis Thesis Thesis Thesis

...thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis thesis......

Words: 595 - Pages: 3

Free Essay

Thesis

...Write a Thesis Statement What is a Thesis Statement? Almost all of us—even if we don’t do it consciously—look early in an essay for a one- or two-sentence condensation of the argument or analysis that is to follow. We refer to that condensation as a thesis statement. Why Should Your ILP/Research Project Contain a Problem/Thesis Statement? • to test your ideas by distilling them into a sentence or two • to better organize and develop your argument • to provide your reader with a “guide” to your argument In general, your thesis statement will accomplish these goals if you think of the thesis as the answer to the question your paper explores. How Can You Write a Good Thesis Statement? Here are some helpful hints to get you started. • How to Generate a Problem/Thesis Statement • How to Tell a Strong Thesis Statement from a Weak One [pic] How to Generate your Problem/Thesis Statement Your problem/thesis statement needs to answer a question about the issue you’d like to explore. Your job is to figure out what question you’d like to write about – this is your topic selection. A good thesis statement will usually include the following four attributes: • take on a subject upon which reasonable people could disagree • deal with a subject that can be adequately treated given the nature of the assignment • express one main idea • assert your conclusions about a subject Let’s see how to generate a thesis......

Words: 1332 - Pages: 6

Free Essay

Thesis

...Nesbitt-Johnston Writing Center Hamilton College Clinton, NY 13323 INTRODUCTIONS AND THESIS STATEMENTS Introductions The introduction is a key paragraph for both readers and writers. First impressions matter. The reader will be more inclined to read a paper and consider a position if the initial paragraph is clear, organized, and engaging. For the writer, a carefully crafted first paragraph acts as a springboard, establishing the order and direction for the entire paper. The form and content of an introduction depend upon many factors, including the specifics of the assignment, the intended audience, the style of the discipline, and the expectations of your professor. In general, your introduction should • capture the reader’s attention • reflect the question raised by the assignment • provide essential context for your topic • define key terms Most importantly, your introduction should • convey the pattern of organization you will follow in the paper • build to the thesis sentence: a clear, concise statement of the specific position you will explore in your paper Outline first Outline your argument as fully as possible before starting the first draft. Outlining first helps you to see the shape of your argument, making writing the draft much easier. Start focused Avoid broad openers; start your argument right away. Do not open with empty filler such as “Since the beginning of time” or “For thousands of years, men, both good and evil.” Open with a......

Words: 1348 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

... According to the related article mentioned above, fingerprint scanning technology has been used in many fields as a means of security to confidential government records. Technology helps law enforces in the identification of employees. Local Literature The aim of general payroll system is to provide easier and faster way to monitor the movement of salary in the business. It is a proper way to get an exact salary of employee regarding their minimum income. From this documents of payroll the salary will be illustrate the name of employee, the rate, the deductions for their benefits, deduction from damages and cash advance, computing a gross and giving the amount of net income. According to John Aquilan made a comparable thesis entitled “Automation of time attendance System” in 2004, it stated that the automation of the time attendance records, time in and time out of every employee using barcode system. It tends to eliminate the manual recording system of time and attendance and also include salary computation of each employee based on the time and attendance reports. According to Mayor Jun Bernabe on the article Planet Biometrics, In August 2011 Parañaque City, Philippines has replaced its existing biometric machines with a new finger print biometric attendance registry system, which it says is more user-friendly and efficient. The city’s mayor, Jun Bernabe, says the new attendance machines will enable it to resolve the issues of long queues as well as......

Words: 1251 - Pages: 6

Premium Essay

Thesis

...Time Management and Test Preparation. The study is largely dependent on the honesty, sincerely, and integrity of the respondents. This study will not cover the graduating students, due to the f act that we have limited sources. Moreover 1st year and 2nd year Batasan Gen Ed. Students are only allowed to participate in the research. Definition of Terms Student Employment - The one who work for oneself. Part Time Job - The way of the student to earn and to provide their necessity. Work - Something that produces an output or being accomplished. Working Students – Student who work while studying. References http://www.slideshare.net/AngeAlcantara/a-thesis-asses http://www.merriam-webster.com/press-release/2009-word-of-the-year http://938169.com/subcategory/factors-affecting-the-academic-performance-of-college-working-student-in-the-philippines/1...

Words: 793 - Pages: 4

Premium Essay

Thesis

...Thesis CHAPTER 1 The Problem and its Background Introduction If you could improve performance, increase student morale an develop self esteem of a student, would you? According to B.F Skinner, behavior is a function of its consequences. The learner will repeat the desired behavior if positive reinforcement follows the behavior. Skinner said, “When someone behaves in a way we find reinforcing, we make him more likely to do so again by praising or commending him. We attest to the value of the person’s behavior by patting on the back, or saying good or right or giving him a token of our esteem such as prize, honor or award.” Guthrie assume that learning depends on action an organism must do, it is to learn. Once the student performed the required response, the teacher must present the student a reward, which will capture his or her attention that the student will eventually further improve his or her performance. For example, when students do exceptionally ell in class, he or she will earn medal or a star. Another, the student will be more motivated if his or her teacher will say “good job” or “very great answer” for every correct answer and good performance. The researcher believes that rewards have something to do with learning and we assume that motivation is important to the learner. A reward must be something desirable; without the desire, there can be no reward (Tria, 1998) Since the researchers have mentioned the concept of positive reinforcement......

Words: 322 - Pages: 2

รายการ หนูน้อยกู้อีจู้ | Josh Cruddas | Sasisa Jindamanee