Free Essay

Wika

In: Other Topics

Submitted By nicoleii
Words 411
Pages 2
Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Ginagamit ang pamamaraang ito sa pagpapaabot ng kaisipan at damdamin sa pamamagitan ng pagsasalita at pagsulat. Isa rin itong likas na makataong pamamaraan ng paghahatid ng mga kaisipan, damdamin at mga hangarin sa pamamagitan ng isang kaparaanang lumilikha ng tunog; at kabuuan din ito ng mga sagisag sa paraang binibigkas. Sa pamamagitan nito, nagkakaugnayan, nagkakaunawaan at nagkakaisa ang mga kaanib ng isang pulutong ng mga tao.

-------------------------------------------------
Etimolohiya
Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad nglanguage - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon.<ref name=NBK/>
Pinakapayak sa mga anyo ng wika ang paggamit ng mga salita o pagsasalita. (Tingnan ang mga sining na pangwika). Subalit kabilang din rito ang pagsusulat, mga wikang pasenyas, larangan ngmusika, sining ng pagpipinta, pagsasayaw, at maging ang matematika. "Wika" ang lahat ng mga ito kung gagamitin ang malawakan na kahulugan ng wika.<ref name=NBK/> Sa ilang pagkakataon, tinatawag ding dila (piguratibo), salita, diyalekto, o lingo (sariling-wika ng isang grupo,

Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig, depende sa kung gaano katiyak ang pangahulugan sa "wika", o kung paano ipinag-iiba ang mga wika at mga diyalekto. Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na linggwistika Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitang lengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitanglengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon…...

Similar Documents

Free Essay

Wikang Filipino, Ugat Ng Pagka-Pilipino

...Wikang Filipino: Ugat ng Pagka-Pilipino Wika! Isang salitang nakapagbibigay ng maraming kahulugan. Ayon sa isang manunulat ang wika raw ay isang sistematik na balangkas na may binibigkas na tunog na pinipili at isinasaayos sa paraang arbitrari upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Ang iba naman ay nagsasabing ito raw ay isang kalipunan ng mga salita at ang pamamaraan ng pagsasama-sama ng mga ito para magkaunawaan ang isang grupo ng mga tao. Sa kabila ng iba-ibang pagkahulugan sa wika. Sa ating mga Pilipino isa lamang ang ibig sabihin nito. Ang wikang Filipino ay sagisag ng ating pagiging isang Pilipino. Ang ugat ng ating pagka-Pilipino ay nasa ating wika. Itinatag ang wikang Filipino na may layuning palakasin ang ating pagka-Pilipino. Kung tutuusin nga’y napakayaman ng Pilipinas sa wika nariyan ang Cebuano, Ilocano, Bicolano, Chavacono, Ilonggo, Waray at marami pang iba. Sa tulad nating arkipelagong bansa at mayroon pang napakaraming diyalekto sadyang napakahirap talagang magkaintindihan. Kung hindi naitatag ang wikang Filipino marahil tayo mismong magkakalahi ay nagkakagulo. Sa paraang magkakaiba ang mga diyalektong ating ginagamit at wala tayong napagkasunduang wikang ating gagamitin na maaari pang magresulta sa ating hindi pagkakaunawaan. Ang pagkakaroon natin ng wikang pambansa ay dumaan sa maraming yugto ng panahon. Nariyang nakisalamuha natin ang wikang Kastila, Ingles at Tsino. Maraming taon ang ating hinintay upang ganap nating makamit ang pagkakaroon ng......

Words: 3371 - Pages: 14

Free Essay

Ewdfrgr

...LUBAO,TRIXIA BS PSYCHOLOGY I. Batayang aklat sa wika A. Kahulugan at katangian ng wika Ang wika ay bahagi ng ating kultura. Ang wika bilang kultura ay koliktibong kaban ng karanasan ng tao sa tiyak na lugar at panahon ng kaniyang kasaysayan. Sa isang wika makikilala ng bayan ang kanyang kultura at matututuhan niya itong angkinin at ipagmalaki. Ang wika ay mabisang kasangkapan ng tao sa pakikipag-unawaan sa kanyang kapwa Ito ay biyayang galing sa Diyos upang ipaabot ng tao ang kanyang iniisip, nadarama, nakikita at nararanasan sa kanyang kapaligirang ginagalawan. Samakatuwid, ito ay isang dan sa pakikipagsapalaran at pagsulong ng bansa sa iba't ibang aspeto ng buhay. MGA KATANGIAN NG WIKA 1. Dinamiko ang wika. Nagbabago ito kasabay ng pagbabago ng panahon at pandaigdig na pagbabago. 2. May sariling kakanyahan ang bawat wika. Hindi mahahanap sa ibang wika ang mga katangian ng isang wika. 3. Kaugnay ng wika ang kultura ng isang bansa. Ang sining, panitikan, karunungan, kaugalian, kinagawian, at paniniwala ng mga mamamayan ang bumubuo ng kultura. Ang pangkat ng mga taong may angking kultura ay lumilinang ng isang wikang naaangkop sa kanilang mga pangangailangan sa buhay. B. Ang papel ng wika sa pag katuto Isang mahalagang instrumento ang wika sa komunikasyon. Nagkakaroon ng kakayahang kumuha at makapagbahagi ng kaalaman; mithiin at nararamdaman sa halos lahat ng aspect ng pag-aaral --- sa ating pang-araw araw na pamumuhay. Nakasalalay ang epktibong pagkatuto at......

Words: 1103 - Pages: 5

Free Essay

Wika

...Bagus, Rona Rhenziel S. BS SW I-2 1. Ano ang wika? Ang wika ay isang bahagi ng pakikipagtalastasan. Kalipunan ito ng mga simbolo, tunog, at mga kaugnay na batas upang maipahayag ang nais sabihin ng kaisipan. Tinatayang nasa pagitan ng 6,000 hanggang 7,000 ang mga wika sa daigdig, depende sa kung gaano katiyak ang pangahulugan sa "wika", o kung paano ipinag-iiba ang mga wika at mga diyalekto. Ang siyentipikong pag-aaral ng wika ay tinatawag na linggwistika. Nag-ugat ang salitang wika mula sa wikang Malay. Samantalang nagmula naman sa Kastila ang isa pang katawagan sa wika: ang salitanglengguwahe. Tinatawag ding salita ang wika. Katulad ng language - tawag sa wika sa Ingles - nagmula ang salitang lengguwahe o lengwahe sa salitang lingua ng Latin, na nangangahulugang "dila", sapagkat nagagamit ang dila sa paglikha ng maraming kombinasyon ng mga tunog, samakatuwid ang "wika" - sa malawak nitong kahulugan - ay anumang anyo ng pagpaparating ng damdamin o ekspresyon, may tunog man o wala, ngunit mas kadalasang mayroon 2. Kahalagahan ng wika Instrumento ng Komunikasyon - ginagamit ng tao ang wika sa pagpapahayag ng damdamin at kaisipan. Kung minsan, hindi kinakailangang ang isang tao ay magkaroon ng mataas na kaalaman sa isang wika upang maipahayag nya ang kanyang saloobin. Ang kawastuang gramatika ay hindi na gaanong pinapansin lalo na kung ang nag-uusap ay may magkaibang wika. Sapat nang maipahayag ng bawat isa ang konseptong nais nilang iparating sa wikang pareho......

Words: 1943 - Pages: 8

Premium Essay

Wika Construction in Overseas

...Executive Batch 16 BINUS BUSSINES SCHOOL CHAPTER I BACKGROUND : As Indonesian Largest Construction Copany, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA) has Vision and Mission to be One of the Leading EPC (Engineering, Procurement and Construction) and Investment Company in Southeast Asia, which is in one of the mission is to develop the potential of the State so that can use to maintain strategic efforts for GOES OVERSEAS. WIKA's strategy of expansion into the appropriate State and as a part of WIKA's portfolio. The high level of competition in the construction business and the changing business environment is increasingly dynamic and fast is forcing WIKA Construction perform various WIKA Group business portfolio in order to continue growing and getting bigger. Keep in mind that the competition in the field of construction in Indonesia intensifies hundreds of thousands of construction companies (source Balance 26/11/2010) fighting for a share of the budget infrastructure development has not been able to keep pace with infrastructure needs in Indonesia as well as the number of existing construction company, made the intense level of competition and unhealthy. In order to keep revenue and earnings growth the company can continue to increase, the development of the State is to be done so that the demands of Share Holder and Stake Holders WIKA especially in wanting a rapid growth of the company, a large and sustainable can be met. Potential infrastructure projects overseas,......

Words: 1142 - Pages: 5

Free Essay

Pagsusuri Sa Wikang Waray Ng Samar

... 26 sa Eastern Samar at 24 sa Northern Samar. Halos 70% ng mga Samareno ay nagsasalita ng kanilang wika at ang iba ay sadyang marunong na rin ng wikang tagalog. Sa Samar at Leyte ang siyudad ay mayroong relatibong maliliit na populasyon at kita. Ang mga opisyales ng pamahalaang pansyudad ay binubuo ng Alkalde, Pangalawang Alkalde, miyembro ng Sangguniang Panglungsod, Kalihim at Ingat-Yaman. Ang lalawigan ay may pinakalamaking yunit ng istrukturang pulitikal. Ang pangunahing tungkulin ng mga gobyernong panlalawigan ay ang pangangasiwa at pagiging koordinatibo. Matutunghayan sa pag-aaral ng wikang ito ang mga morpolohiya na siyang naging batayan ng mga mananaliksik upang masuri ang ilan sa kanilang mga salita ayon sa katangian ng morpolohiya. Ang mga wikang nakapaloob sa pag-aaral ay tinumbasan sa wikang Filipino at Waray. Kasabay ng pag-aaral ng mga mananaliksik ay paglalahad din ng leksikon sa bawat salita mula sa wikang Waray patungo sa katumbas na salitang Filipino. Sa ngayon ay nababawasan na ang mga nagsasalita ng wikang Waray sa Samar, sapagkat marami sa kanila ang nagpunta na sa Maynila upang talikuran ang nakababangungot na trahedyang naganap sa kanilang lungsod. Ngunit sadyang hindi mabubuwag ang wikang Waray haluaan man ito ng ibang lahi foreigner man o hindi sapagkat dito sa Maynila ay dinala ng ilang mga Samareno ang kanilang katutubong Wika. Isa sa mga dinalaw ng mga mananaliksik ay ang komunidad na nakapagsasalita ng wikang......

Words: 1677 - Pages: 7

Free Essay

Sistar

...ang katangian ng wika ay: 1. ang wika ay mayroong 2 masistemang balangkas 2. ang wika ay arbitraryo 3. ang wika ay sinasalitang tunog 4. ang wika ay ginagamit sa komunikasyon 5. ang wika ay pantao 6. ang wika ay nakaugat sa kultura 7. ang wika ay malikhain 8. ang wika ay patuloy na nagbabago 9. ang wika ay natatangi ang teorya ng wika ay: 1. teoryang bawaw 2. teoryang pooh pooh 3. teoryang tara ra boom de ay 4. teoryang ding dong 5. teoryang tata 6. teoryang yo-he-ho ang kahalagahan ng wika ay: 1. ang wika ay instumento ng edukasyon 2. nag-iingat at nagpapalaganap ng kaalaman 3. nagbubuklod sa bansa 4. lumilinang ng malikhaing isip Mga Pangunahin At Pandaigdigan katangian ng Wika ni Gleason. 1. masistemang balangkas – kapag sinasabing masistema, ang ibig ipakahulugan nito ay may kaayusan o order . bawat wika kung ganoon ay may kaaysan o order ang istruktura. May dalawang masistemang balangtas ang wika ; ang balangkas ng may tunog at ang balangkas ng mga kahulugan. Ang wika ay may tiyak na dami ng mga tunog na pinagsam- sama sa isang sistematikong paraan upang makabuo ng mga makahulugang yunit tulad ng mga salita . gayundin , ang mga salita ay mapagsasama –sama upang makabuo ng mga parirala at sugnay /pangungusap 2. sinasalitang tunog- maraming mga tunog sa paligid na makahulugan ngunit hindi lahat ay maituturing na wika . ilang sa mga halimbawa ay ang alarma ng orasan . kulog sa kalangitan, wang wang ng patrol ng pulis, lagaslas ng tubig,...

Words: 2735 - Pages: 11

Free Essay

Reviewer

...Filkom- Kabanata 1 Aralin 1 “Ang wika ay masistemang balangkas ng sinasalitang tunog na isinaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga tunog ay hinuhugisan o binigyan ng makabuluhang simbolo (letra) na pinagsama- sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagbuo ng kaisipan.” – Henry Allan Gleason (ecologist, botanist at taxonomist) *See page 3 – Webster, Sturtevant….* Katangian ng Wika * Ang wika ay masistemang balangkas * Tunog, salita, parirala, pangungusap at diskors a. Ponolohiya o tunog – makaagham na pag-aaral ng mga makahulugang tunog o ponema b. Morpolohiya o salita- pag-aaral ng mga pinakamaliit nay unit ng tunog o morpema c. Sintaksis o parirala/sugnay/pangungusap- pag-aaral ng sistema ng pagasama-sama o paguugnay-ugnay ng mga salita d. Semantika o kahulugan ng salita- kahulugan o relasyon ng mga salita Diskurso- palitan ng pangungusap * Ang wika ay sinasalitang tunog * Interaksyon ng mga aparato sa pagsalita gaya ng bibig, dila, ngipin, ngalangala, velum at gilagid (speech organs) * Unibersal na katotohanan sa wika na tunog- pinakapangunahing pangangailangan ng wika * Ang wika ay arbitraryong simbolo ng mga tunog * Simbolong bokal at arbitrary * Dualismo- isang panagisag at isang kahulugan * Arbitraryo- walang tiyak na batayan * Ito ay arbitraryo sapagkat walang rasyunal na magagamit upang ipaliwanag ang koneksyon ng mga ito * Nakaugaliang gamitin * Ang wika ay komunikasyon * Kasangkapan ng......

Words: 3394 - Pages: 14

Free Essay

Antas Ng Wika

...Antas ng Wika 1. formal at di-formal – di-formal na wika ang wikang ginagamit ng tao sa ka-edad samantalang formal naman ang wikang gingamit ng tao sa nakatataas o nakatatanda 2. lingua franca – wikang ginagamit ng karamihan sa isang bansa; sa Pilipinas ang Filipino ang lingua franca ng mga tao 3. lalawiganin – mga wikang ginagamit ng mga tao sa lalawigan gaya ng Chavacano, Tausug, Cebuano, Ilonggo, Visaya at iba pa. Hindi talamak ang paggamit sa isang bansa ng mga wikang lalawiganin ngunit nagsasadya ito ng implikasyon ng kultura ng isang lalawigan 4. kolokyal - ito ay ang pakikibagay ng wika sa taong gumagamit nito. Kadalasan napaiikli ang mga salita ngunit napagkakasunduan ang pagpapaikli nito. Halimbawa: /tena/ para sa 'tara na', /pre/ para sa 'pare' 5. balbal o pangkalye – wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha lamang at may kanya-kanyang kahulugan gaya ng wika ng mga tambay at bakla – halimbawa ang mga salitang ‘eklavush’, ‘erpat at ermat’ at ‘cheverloo’. 6. edukado/malalim – wikang ginagamit sa panitikan, sa mga paaralan at pamantasan, sa gobyerno, sa korte at iba pang venyung profesyunal Ang wika ay nahahati sa iba’t ibang katigorya sa antas na ginagamit ng tao batay sa kanyang pagkatao, sa lipunang kanyang ginagalawan, lugar na tinitirhan, panahon, katayuan at okasyong dinadaluhan. Pormal - Ito ay antas ng wika na istandard at kinikilala/ginagamit ng nakararami. Pambansa. Ito ay ginagamit ng karaniwang manunulat sa aklat at pambalarila para sa...

Words: 590 - Pages: 3

Free Essay

Tatlong Landas Ng Wika

...Tema: “Wika Natin ang Daang Matuwid” Paksa: May Tatlong Landas ang Wika Ang bayaning Gat. Jose Rizal ay siyang nagpagunita kung anong kahalagahan ng wika sa ating nilikha wika niya “ Ang wika ang siyang diwa ng bayan”. Ang unang dapat usisain bakit naging Filipino ang pambansang wika ng Pilipinas? Sa 1935 kumbensyon konstitusyonal, isang wikang batay sa isa sa mga katutubong wika ng Pilipinas ang ating naging wikang pambansa. Nakapagtatakang isipin na sa daming edukadong ang dila’y Peninsulares at mapuputing kano ay nauwi tayo sa Filipino samantalang sakop ang Pilipinas ng mga Amerikanong ng mga panahong ito. Matalik na ugnayan sana sa Espanya at mga bansang sa Amerika Latina ang ating tinatamasa kung Espanyol ang napiling pambansang wika. Hindi kaya naman wala na sana tayong problemang pinag-uusapan kung Ingles naman, ngunit pinagtibay nila ang pagbuo ng wikang pambansang nakabatay sa isang katutubong wika ng Pilipinas. Bakit mas pinagtibay nila ang pagkakaroon ng wikang pambansa kung may matatamasa naman tayong mabuti sa pagpili ng isa sa dalawang banyagang wika? Sapagkat higit nilang pinaniniwalaang magkakaisa tayo bilang isang bansa at makapagsasarili ng politika at ekonomiya kung isang wikang katutubo ang ating magiging wikang pambansa. Bahagi ng paniniwalang ito ng matinding nasyonalismo na dulot ng nakaraang himagsikang Pilipino na noo’y maalab na maalab sa puso ng mga lider na naging deligado sa kumbensyong pansaligang batas. Bakit Filipino at hindi Pilipino?......

Words: 2955 - Pages: 12

Free Essay

Filipino

...FILIPINO BILANG WIKANG PAMBANSA INTRODUKSYON Ayon kay Barker at Barker, ikinukunekta ng wika ang nakaraan, ang kasalukuyan at ang hinaharap. Iniingatan nito ang ating kultura ar mgfa tradisyon. Maari raw mawala ang matatandang henerasyon, subalit sa pamamagitan ng wika ay naibabatid pa rin nila ang kanilang mga ideya, tagumpay, kabiguan at maging ang kanilang mga plano o adhikain sa hinaharap. Sa pamamagitan nito, ang mga sumunod at sumusunod pang henerasyon ay natututo o maaring matuto sa nakalipas na karanasan at sa gayo’y maiiwasan ang muling pagkakamali. Masasabi kung gayon na sa pamamagitan ng wika ay umuunlad tayto sa mga aspektong intelektual, sikolohikal at kultura. Ganito rin kaya ang mangyayari sa inyo kung babalikan natin at susuriin ang kasaysayan n gating wikang pambanasang Filipino? KASAYSAYAN NG WIKANG FILIPINO Mahigit sa 7 000 mga isla ang bumubuo sa Pilipinas na may ibat-ibang wika na ayon kay McFarland ay may bilang na 109. Samantala, ayon naman kay Constantino, may higit sa 500 mga wika at dayalekto ang bansa batay na rin sa pagkakaroon ng ibat-ibang etnikong grupong nakatira sa bawat rehiyon na abg Pilipinas ay isang bansang may komplikadong sitwasyon linggwistikal. Binubuo ito ng ibat-ibang grupong etnolinggwistiko na pinapangunahan ng Cebuano, Tagalog, Ilokano, Hiligaynon, Bicolano, Samar-Leyte, Waray, Kapampangan at Pangasinense na ayon kay McFarland ay samasakop sa 90% ng kabuuang populasyon ng bansa kasama na ang Maranao. Ayon naman kay......

Words: 3854 - Pages: 16

Free Essay

Wika

...  Ayon sa salita ni Ginoong Conrado de Quiros, ang may akda ng: Ang Kapangyarian ng Wika, Ang Wika ng Kapangyarihan, “Ang pambansang wika ay maaari lamang maging Filipino.” Isa lamang ito sa mga punto na aking napansin na tumatak sa aking isipan. Noong narinig at nabasa ko ang kaniyang isinulat, mayroon akong tatlong punto na nais banggitin. Una, bakit nga ba natin kinakausap an ating mga aso sa wikang Ingles? Ang dahilan ba nuon ay sinasabi nila o may kasabihang kapag nag Ingles ka mayroon ka nang kapangyarihaan? Hindi ba dapat dahil nasa Pilipinas tayo, mas makapangyarihan ang wikang Filipino? Pangalawa, hindi lamang ginagamit ang wika para sa komunikasyon. Ngunit ito ay isa lamang parte sa tinatawag nating “wika”; ang salitang “wika” ay nararapat lamang nating isa puso at isa isip sapagkat ito ay ang sarili nating kultura at sensibilidad. Pangatlo, hindi nasusukat ang halaga o kapangyarihan ng isang bansa sa kakayahan ng mga indibidwal nito kung papaano sila magsalita ng wikang Ingles, ngunit ito ay nasusukat sa pagmamahal at pagpapalagay importansya sa kanilang sariling wika. Sa aking pagbabasa ng isinulat ni Ginoong Conrado, marami akong naramdaman. Ang unang una ay realisation, realisation na tama nga ang kaniyang mga binabanggit; na bakit nga ba tayo nagsasalita ng Ingles kung hindi pa natin nakikita ang importansya sa ating sariling wika. Bakit tayo magmamahal ng isang wikang hindi naman satin, at pinarating na sa puntong mas binibigyan natin ito halaga? Nahihiya......

Words: 362 - Pages: 2

Free Essay

Ang Varayti at Varyasyon Ng Wika

...Ang Varayti at Varyasyon ng Wika Pag-uulat nina Sinta Elefaño at Noe Mae Marabella Ano ang LINGUA FRANCA? Wika na ginagamit ng dalawa o higit pang mga tao na nagmula sa iba-ibang pamayanan o multilinggwal na komunidad. Dalawang Uri REHYONAL * Kung ang isang wika o mga sangkap nito ay pangkalahatang ginamit sa isang rehiyon bilang midyum sa anupamang uri ng pakikipagtalastasan. NASYONAL * Nagiging midyum sa pangkalahatang pangkat ng mga tao kahit na ang nagsasalita ay mula at nabibilang sa iba-ibang dako ng kapuluan. Tatlong uri ng varyasyon 1. Wika Ano ang Wika? Ang wika ay kasangkapan ng pakikipagtalastasan at instrumento ng paglikha ng makabuluhan at malikhaing pag-iisip. Varyasyon sa Wika a.) Size b.) Prestige c.) Standard 2. Dayalekto Ano ang Dayalek? Ang Dayalek ay varayting batay sa lugar, panahon, at katayuan sa buhay. Unang wikang kinamulatan at ugat ng komunikasyon sa tahanan, pamayanan at lalawigan. Tatlong Uri ng Dayalek 1.) Dayalek na Heograpiko/Dialectal Variation Batay sa espasyo. Tumutukoy sa distribusyon ng ilang mga salita, aksent, pagbigkas ng wika sa loob ng isang language area katulad ng wikang Tagalog sa Bulacan, Nueva Ecija, Rizal, Batangas, Laguna at Quezon. 2.) Dayalek na Temporal/Discrete Dialect Batay sa panahon. Hiwalay sa ibang mga dayalek dulot ng heograpikong lokasyon at pagiging distinct na dayale. 3.) Dayalek na Sosyal/Social Dialect Batay sa katayuan sa buhay. Naiiba sa heograpikal......

Words: 431 - Pages: 2

Free Essay

A Dangerous Life

...Pambansang wika Tuwing buwan ng Agosto, ating ginugunita at ipinagdiriwang ang Buwan ng wika bilang pagbibigay ng kahalagahan sa ating wika, ang Filipino at ang kontribusyon nito sa ating mga buhay. Ipinapaalala nito na napaka-importante sa isang bansa na magkaroon ng pambansang wika upang lubos na makilala ang yaman ng ating kultura. Pero ano ba ang kahalagahan ng pagkakaroon ng iisang wika? Paano natin ito maipagmamalaki sa buong mundo ngayong panahon ng globalisasyon? At paano natin ito magagamit upang makamit natin ang pagbabago? “Ang hindi magmahal sa sariling wika ay higit sa hayop at malansang isda; kaya ating pagyamaning kusa, gaya ng inang sa atin ay nagpala.” Ito ang tanyag na katagang nagmula sa ating pambansang bayani na si Gat. Jose Rizal na nagbibigay kahalagahan sa wika sa buhay ng isang tao. Isang inspirasyonal na kataga at kapupulutan ng aral tungkol sa pagpapahalaga ng wika. Kahit maraming wikang banyaga ang alam na sabihin ni Rizal, hindi niya tinalikuran ang kanyang bansa at pinalagahan ang wikang Tagalog na isa sa mga parating ginagamit ng mga Pilipino noon. Ang pagkakaroon ng iisang wika ay nangangahulugang nagkakaisa ang mga mamamayan at nagkakaintindihan ang lahat para sa iisang hangarin. Dahil kung hindi pinahalagahan noon na magkaroon ng pambansang wika ay hindi magkakaintindihan at magulo ang pakikipag-komunikasyon at talastasan. Hindi magiging maayos ang buhay kung iba’t-ibang wikang etniko ang dapat nating kabisaduhin. Kaya noon, pinahalagahan ni......

Words: 603 - Pages: 3

Free Essay

Broken Family

...Tagalungsod, tagalalawigan,ang iba’y nagbalikbayan Isang lahing kinamulatan, sa isang bansa isinilang, May sariling wika na sa puso at isipa’y nakapunla Liping hindi ikahihiya dahil sa Pilipinas tayo nagmula. Wikang Filipino,hatid sa madla’y karunungan Sumasalamin sa kalinangan at damdaming makabayan, Tulay na nag-uugnay sa pagpapahayag ng kaisipan Nagsisilbing kawing tugon sa pag-uunawaan. Wika’y pundasyon sa karunungang pantao Tagapaghatid ng kaalaman at katangian ng Pilipino, Mahalaga sa usapan at pangangatwirang totoo Marapat na pahalagahan para sa kaunlaran at pagbabago Matagal ng usapin pagpapaunlad sa wika ng bayan Dahil lubos na niyakap,wikang nagmula sa dayuhan, Dayuhang dumusta, ginulo ang isipan Kaya ng tayo’y lumaya, nawala sariling pagkakakilanlan. Sa ganitong kalagayan, dalubwika may mithiin Masusing pinag-aaralan pag-unlad ng wika natin Para matutunton ang kaganapan ng lahat ng naisin Ang mapayabong pa ang lahat ng mga wikain. Upang matugunan ang suliranin ng sambayanan Wikang magbibigkis, siya nating kailangan Kung wikang Filipino ang gagamitin sa araw-araw Tiyak itong epektibo , mga gawa’y makabuluhan. Wika nati’y yayabong kung tatanggapin ang pagbabago Na gamitin ang diyalekto at salitang hiram sa kausap mo, May batas na nagpapahintulot na pag-aralan ang mga ito Huwag lang kalilimutan ang wika nati’y Filipino. Sagana ang Pilipinas sa mga katutubong wikain Iba-iba ang bigkas at diin......

Words: 378 - Pages: 2

Free Essay

Wika, Edukasyon, Pilipino

...WIKA, EDUKASYON, PILIPINO Ano ang isang tunay na Pilipino?  Sa dagat ng mga nakasisilaw na liwanag at ingay ng makabagong pamumuhay, kilala pa ba natin ang ating sarili?  Kung mula pa sa ating kamusmusan at hanggang sa ating pagtanda ay wala tayong kinamulatan kundi ang mga bunga ng kolonialismo, mahalaga pa ba sa atin ang ating pagka-Pilipino...ang kalayaan na kay tagal na ipinaglaban ng libu-libo nating mga bayani at pinangangalagaan hanggang sa kasalukuyan ng marami sa atin sa buong kapuluan mula Baler hanggang Basilan?  Ngunit habang ang kasalukuyan nating mga paaralan ay patuloy sa pagtuturo sa pamamagitan ng wikang banyaga, lalo na ang Ingles, nasaan ang kasarinlan?  Saan natin matatagpuan ang tunay na ikaw, ang tunay na ako, ang tunay na Pilipino? Ingles, Kastila, Mandarin, Niponggo...mga wikang banyaga na karaniwa'y gamit sa halos lahat ng ating mga eskwelahan mula primariya hanggang sa pinakamataas na baytang ng pag-aaral sa bayang itong ating iniibig at sinasabing atin.  May mali ba?  Tayo ba'y mga tampalasan sa kabayanihan at katapangan ng ating mga ninuno hanggang kay Ninoy at Corazon Aquino na hanggang kamatayan ay iningatan ang dangal ng ating kalayaan?  Tayo ba'y mga duwag, bastardo, walang utang na loob at pakialam sa tunay na diwa ng ating pagkabansa?  Marahil ay hindi mali, dahil ang pagiging isang Pilipino ay kaakibat ng paggamit ng isang wikang unibersal ng kung tawagin ay Ingles at ito'y di mapasusubaliang kailangan sa lahat ng antas ng lipunan at......

Words: 569 - Pages: 3

Scaldacollo Alpinestars Per Moto | Blog Post #GetARoomBravo Living Room Reboot: Armchairs That Carson and Thom Love S1/Ep9: The Get a Room duo wants to totally transform your living room. Read Blog 12/15/2018 | A Candidate for Murder Essay - 325 Words